WORLD CARTOONISTS…

01turkish-worldcartoonists-bant.jpg

84th ACADEMY AWARDS 2012
DIRECTOR OF BEST FOREIGN FILM "A SEPARATION"
IRAN
iranoscar.jpg

ERDOGAN KARAYEL

deniz-er2a.jpg

27 SUBAT 1947.. DENIZ GEZMIS DOGDU.. (2)

ERDOGAN KARAYEL

turc2.jpg

OMAR TURCIOS

valentin14.jpg

VALENTIN DRUZHININ

deniz-er.jpg

27 SUBAT 1947: DENIZ GEZMIS DOGDU…

deniz-ismail.jpg

DENIZ GEZMIS ICIN…
ISMAIL DOGAN

chp-er.jpg

CHP’DE YENI YOL HARITASI BELIRLENDI…

mkayra2.jpg

MUSA KAYRA

hadih1.jpg

HADI HEIDARI

bol2.jpg

ANGEL BOLIGAN

1978-carsafkarikaturokulu.jpg

1978-CARSAF KARIKATÜR OKULU

ÖGRETMEN RASIT YAKALI.. KONUK: IBRAHIM ERSARAC..
ERDOGAN KARAYEL VE KEMAL CAN’IN CARSAF DERGISINDE CIZDIGI YILLAR..
KURSA KATILAN CIZERLER ARASINDA TUNCAY AKGÜN VE SADIK ÜCOK DA VAR…

turcios-boligan.jpg

OMAR TURCIOS AND BOLIGAN…

GREETINGS FROM GERMANY, BEST FRIENDS :))) ER
valentin11.jpg

VALENTIN DRUZHININ

nekra-mic.jpg

NEKRA

bol1.jpg

ANGEL BOLIGAN

turcio5.jpg

OMAR TURCIOS

oguz-pc.jpg

OGUZ GÜREL

ask1.jpg

ASKIN AYRANCIOGLU

WORLD CARTOONISTS…

01turkish-worldcartoonists-bant.jpg

FEDACTIO FIRST PRIZE: SIMILAR!

hosseinrahimkhani.jpg

DONQUICHOTTE "50 YEARS TOGETHER" CARTOON CONTEST 2011 FINALIST
HOSSEIN RAHIM KHANI-IRAN

https://donquichotte.org/index.php?option=com_rsgallery2&page=inline&id=4807&Itemid=189

***

dua-ismail.jpg

ISMAIL DOGAN

askin-selfp.jpg

"SELF PORTRAIT"
ASKIN AYRANCIOGLU

aliulvi-ogurel.png

"ALI ULVI" PORTRAIT

OGUZ GÜREL

turcio2.jpg

OMAR TURCIOS

valentin1.jpg

VALENTIN DRUZHININ

whitneyhouston-er2.jpg


GOOD BYE WHITNEY!
ERDOGAN KARAYEL

eurocanlar-banner2.jpg

EUROCANLAR MIZAH DERGISINDEN GENC YAZAR VE CIZERLERE CAGIRI

Ilk sayisi 2006 Ocak ayinda yayinlanan ve yayinina bir sure ara veren,
Eurocanlar mizah dergisi 2012 Mart Ayinin ilk haftasinda yeniden Almanya,
Avusturya, Belcika, Hollanda, Isvicre ve Fransa’da gazete bailerinde satisa sunulacak.
Eurocanlar mizah dergisi, genc yazar ve cizerlere sayfalarini acti.
Gocmen mizahinin Avrupa’da temellerini atmaya calisan mizah dergisi,
genc yeteneklere firsat vererek karikatur ve mizah alaninda
profesyonel sanatcilarin yetismesinde yardimci olmaya calisacak.
Derginin mizah yonetmenligini yapan Karikaturist Ilhan Degirmenci,
mizah ve karikatur alaninda yetenegi olan genclerin, mizah yazilarini,espri ve
karikaturlerini dergiye gondermelerini ve gonderilen bu calismalarin
dergide degerlendirilecegini belirtti.
"Eurocanlar" Mizah dergisinin iletisim adresi:
eurocanlar@hotmail.com

***

valentin-er.jpg

FOR "VALENTIN’S DAY"
ERDOGAN KARAYEL (1989)

***

Neymis?

Sensizlik sefillikmis
Evlilik delilikmis
Vermeden almayi bilmekmis
Germeden koparmayi denemekmis
Illa ki ask olsun diyorsan
Leblebi cekirdek gibi aski yemekmis
Inan ki askla da asksiz da surunmekmis
Magaza magaza dolasip hediyelerle sevinmekmis

Neymis
14 Subat 2012 imis…

Ayten Suvak

whitney-medalafia.jpg

"WHITNEY HOUSTON" PORTRAIT
MED ALAFIA

14-nero.jpg

FOR "VALENTIN’S DAY"
MARIO SUGHI

handrenkhosnaw-yguney.jpg

"YILMAZ GÜNEY" PORTRAIT
HANDREN KHOSNAW

bradpitt-senad.jpg

"BRAD PITT" PORTRAIT
SENAD NADAREVIC

nizarfothman2.jpg

NIZAR F OTHMAN

gulgec-akp.jpg

ISMAIL GÜLGEC
(SAYGIYLA.. ÖZLEMLE…)

WORLD CARTOONISTS…

01turkish-worldcartoonists-bant.jpg

whitneyhouston-zed.jpg

ZED

14subat-ogurel.jpg

FOR "VALENTIN’S DAY"

OGUZ GÜREL

askin-14.jpg

FOR "VALENTIN’S DAY"
ASKIN AYRANCIOGLU

14subat-mcam2.jpg

FOR "VALENTIN’S DAY"
MENEKSE CAM

14subat-ismail.jpg

ISMAIL DOGAN

whitney-jboscoazevedo.jpg

"WHITNEY HOUSTON" PORTRAIT
J BOSCO AZEVEDO

whitney-muratahmeti.jpg

"WHITNEY HOUSTON" PORTRAIT
MURAT AHMETI

whitneyhouston-er.jpg

"WHITNEY HOUSTON" PORTRAIT
ERDOGAN KARAYEL

whitney-mav.jpg

"WHITNEY HOUSTON" PORTRAIT
MARIAN AVRAMESCU

whitney-ismail.jpg

"WHITNEY HOUSTON" PORTRAIT
ISMAIL DOGAN

whitney-sdy.jpg

"WHITNEY HOUSTON" PORTRAIT
SAADET DEMIR YALCIN

esad-mav.jpg

"BASHAR AL-ASSAD" PORTRAIT
MARIAN AVRAMESCU

turcio3.jpg

OMAR TURCIOS

valentin3.jpg

VALENTIR DRUZHININ

mkayra.jpg

MUSA KAYRA

willem-goal2.jpg

"GOALL"
WILLEM RASING

redkit.jpg

MUAMMER OLCAY

2. TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BILIM ÖDÜLLERI/KARIKATÜR DALI


2. TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BILIM ÖDÜLLERI/KARIKATÜR DALI

Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði tarafýndan 2011 yýlýnda baþlatýlan Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri’nin ikincisi sanat dalýnda karikatür bilimsel araþtýrma dalýnda ilköðretimde edebiyat öðretimi alanlarýna ayrýlmýþtýr.

Sanat Dalý: Karikatür

Ödüle bu yarýþma için hazýrlanmýþ bir karikatür ile aday olunabilir.
Yarýþmanýn konusu "çocuk ve eðitim"dir.
Çizim tekniði serbesttir. Posta ile gönderilecek karikatürlerin boyutlarý en fazla 30×40 cm ve sekiz adet olmalýdýr.
Karikatürler elektronik posta ile yazmanlik@cydd.org.tr adresine gönderilebilir. Bu durumda karikatürler 300 dpi çözünürlükte ve A4 boyutlarýna uygun olarak taranýp gönderilmelidir.
Ödül bir yapýta verilir. Seçici Kurul, uygun görürse, ödülü karikatürler arasýnda paylaþtýrabilir ve 15-18 yaþ arasý genç katýlýmcýlar için uygun görürse özendirme ödülü verebilir. (Genç katýlýmcýlar baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi eklemelidir.)

Seçici Kurul: Tonguç Yaþar, Mustafa Bilgin, Dr. Kadir Doðruer, Musa Kart, Akdað Saydut

Bilimsel Araþtýrma Dalý: Ýlköðretimde Edebiyat Öðretimi

Ödüle 19 Mayýs 2011 ile 19 Þubat 2012 tarihleri arasýnda yayýmlanmýþ bilimsel araþtýrmalarla yayýma hazýrlanmýþ en az 25 sayfa olarak beyaz dosya kâðýdýna makine yazýsýyla çift aralýklý yazýlmýþ bilimsel araþtýrmalar katýlabilir. Yarýþmaya katýlacak bilimsel araþtýrmanýn herhangi bir ödül almamýþ olmasý gerekir. Yapýlacak uygullamalý çalýþma, belli bir kuram ve yöntem üzerine kurulmuþ ve bir edebiyat öðretim modeli oluþturacak nitelikte olmalýdýr. Adaylar yapýtlarýný sekiz adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir araþtýrmaya verilir. Seçici Kurul, ödülü kitaplar/araþtýrma dosyalarý arasýnda paylaþtýrabilir.

Seçici Kurul: Prof. Dr. Aysel Çelikel, Yusuf Çotuksöken, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Zehra Ýpþiroðlu, Prof. Dr. Sedat Sever

Her dal için geçerli genel koþullar

Ödüller, her dalda amatör – profesyonel herkese açýktýr. Adaylar gerçek ad ve adreslerini ile telefon numaralarýný belirtmek zorundadýrlar; ancak ad ve adreslerinin saklý tutulmasýný isteyebilirler. Ödül koþullarýna uymayan yapýtlar yarýþma dýþýnda tutulur. Adaylar ekteki katýlma formunu doldurarak yapýtlarýyla birlikte arkasýna adlarýný ve soyadlarýný yazacaklarý iki fotoðraflarýný 16 Mart 2012 günü saat 17.00’ye kadar ‘Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Prof. Dr. Türkan Saylan Ödülleri Þimal Sokak No: 10 Þiþhane/ Ýstanbul adresine iadeli taahhütlü olarak postayla ulaþtýrmalarý ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. Zarfýn ya da paketin üzerine hangi dal ile ilgili olduðunun (sanat / bilimsel araþtýrma) yazýlmasý zorunludur. Yapýtlar hiçbir þekilde iade edilmez. Ödül sonuçlarý Prof. Dr. Türkan Saylan’ý anma günü olan 19 Mayýs 2012 günü açýklanacaktýr.

Ödül
Her dal için: 2.000 TL

2. TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BÝLÝM ÖDÜLLERÝ

KATILIM FORMU

Adý : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soyadý : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-posta : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yapýtýn Adý : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yapýtýn Alaný : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edebiyat Bilimsel Araþtýrma

Katýlým formuna kýsa yaþam öykünüzü ekleyiniz.

Ýletiþim için
Nuran Çakarlý
Þimal Sokak No: 10 Þiþhane 34430 Ýstanbul
Tel:0212 252 44 33 Faks: 0212 252 65 95
E-mail: yazmanlik@cydd.org.tr

TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BÝLÝM ÖDÜLLERÝ

Adýna "Sanat ve Bilim Ödülleri" yarýþmasý düzenlenen Prof. Dr. Türkan Saylan, yalnýzca bir sivil toplum örgütü olan Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði’nin Genel Baþkaný deðil, ülkemizde cüzam hastalýðýný büyük ölçüde etkisiz kýlmýþ bir hekim, yol açýcý kiþiliði, sýnýrsýz insan sevgisi ve özverisi ile en küçüðünden en büyüðüne bütün insanlarýn sevgi ve saygýsýný kazanmýþ bir bilim insaný, sanat aþýðý ve bir toplum önderidir. Türkan Saylan, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüðünde kurulmuþ Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliðine yürekten inanmýþ; bütün yurttaþlarýn eþit ve özgür bireyler olarak hiçbir ayrýmla karþýlaþmadan kendilerini geliþtirme ve yaþam haklarýný, eylemli olarak, yaþamýnýn son anýna kadar yüreklilikle savunmuþtur.

"Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri" her yýl, ölüm yýldönümünde, onun yaþam anlayýþýný geleceðe taþýyacak bilim ve sanat ürünleri yaratan kiþilere verilecek; bu yolla Türkan Saylan adý ve anlayýþý da yaþatýlacaktýr.

International cartoon contest Active Ageing and Solidarity between Generations 2012

International cartoon contest
Active Ageing and Solidarity between Generations

Ruse, Bulgaria
2012

Organizers:
• European Information Centre Europe Direct Ruse
7000 Ruse, 4 Svoboda sq.
• Ruse Art Gallery
7000 Ruse, 39 Borisova str.

Terms and conditions
Concept:
The aim of the contest is to have a look at Europe’s 2012 theme Active Ageing and Solidarity between Generations through the creative insight and interpretation of professional and amateur cartoon artists from all over the world.
2012 is the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations. A chance for all of us to reflect on how Europeans are living longer and staying healthier than ever before – and to realize the opportunities that represents.
Active ageing can give the baby-boom generation and tomorrow’s older adults the opportunity to:
• stay in the workforce and share their experience
• keep playing an active role in society
• live as healthy and fulfilling lives as possible.
It is also key to maintaining solidarity between generations in societies with rapidly increasing numbers of older people.
The challenge for politicians and stakeholders will be to improve opportunities for active ageing in general and for living independently, acting in areas as diverse as employment, health care, social services, adult learning, volunteering, housing, IT services or transport.

Category:
І. Cartoon;
Terms for participation:
1. The contest is open for professional and amateur cartoon artists over 18 years;
2. Each participant could send up to 3 works /originals/ in A4 or A3 format;
3. Cartoons could be either color or black and white;
4. Deadline for receiving works 15.05.2012 on the following address:
European Information Centre Europe Direct Ruse
4 Svoboda sq., p.b. 209
7000 Ruse
Bulgaria
For Cartoon contest
5. Participants should send a short СV, as well as name and family name, titles of the works, postal address, e-mail address and telephone.
6. Jury:
• Ivaylo Tsvetkov – chairperson of FECO for Bulgaria, cartoon artist for newspaper Monitor, newspaper Telegraph and magazine Tema.
• Valentin Georgiev, cartoon artist, illustrator, artist;
• Elena Velikova, director Ruse Art Gallery;
• Representative of EIC Europe Direct Ruse;
• International cartoon artist.
7. Prizes:
І prize of the contest – plaque and diploma;
2 special prizes and diplomas ;
All awarded and selected works will be part of exhibition in Ruse Art Gallery and EIC Europe Direct. Cartoons will not be returned. All cartoons will be included in collection of Europe Direct and will be included in travelling exhibition among Europe Direct Centers in Bulgaria.
8. Postal costs for sending works are covered by participants. There is no fee for participation;
9. Selected and awarded authors will receive electronic catalogue – CD with exhibition.
10. Participation in this contest is considered as author’s agreement with present terms.
11. We wish success to all participants!
Opening of exhibition:
June 2012, 17.30 EET.
Ruse Art Gallery, Ruse, 39 Borisova str.
Contacts:
For all questions referring organization and terms of the contest you can write to: info@europedirect-ruse.eu to the Europe Direct Ruse or to valyo1970art@yahoo.com Valentin Georgiev.

International Return to Home Cartoon Contest 2012

In support of the "Global March to Jerusalem" and the march
of the representatives of various nations towards occupied Palestine’s borders,
"International Return to Home Cartoon Contest 2012" will be held:


Themes & Subjects:
– Right of the displaced Palestinians to return to their homeland.
– Protest to occupation of the Jerusalem as the holy land of all religions.

Regulation:
– participant can send maximum 5 artworks.
– Sending (Name, family name, post address, Email address and Telephone)
of artists Just by word file is necessary.
– The catalogue will be send to the entire artist that their
artworks published in the catalogue.
– Artworks must be in 200 dpi by width or length of 2000 pixel
by jpg format.
– Subject of [Return to Home] must be mentioned in the send Email.

Prizes:
3 selected works will be awarded for each person:
1000 $ with Honorable mention & Trophy
And 5 selected works will be awarded for each person:
Honorable mention & Trophy

Deadline: 30th Apr., 2012

Address for sending artworks:
Info@irancartoon.com

WORLD CARTOONISTS…

01turkish-worldcartoonists-bant.jpg

tonguc.jpg

Tonguc Yasar’in karikatur sergisinin acilisi yapildi…

Turk karikaturunun ustalarindan Tonguc YASAR,
calismalarindan bir seckiyi "Renkahenk" ismiyle, karikaturseverlere sergiliyor…
Istanbul Buyuksehir Belediyesi Karikatur ve Mizah Merkezi’nde
28 Ocak Cumartesi gunu saat: 15.00’teki sergi acilisinda
Tonguc Yasar’i karikaturcu dostlari yalniz birakmadi…
Karikaturculer Dernegi Baskani Metin Peker’in de hazir bulundugu ve
bir acilis konusmasi yaptigi sergide Tonguc Yasar’in 60 eseri bulunuyor.
Renkahenk karikatur sergisi, 29 Subat tarihine kadar izlenebilecek…
(fotograflar: Akdag Saydut)

ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYESI KARIKATUR ve MIZAH MERKEZI
ADRES: Catma Mescit Mah. Refik Saydam Caddesi, Tali Sok.
(Kasimpasa Stadi ustu) Tepebasi, Beyoglu-Istanbul

daha detayli bilgi icin:

http://karikaturculerdernegi.com/2012/01/6934/

***

50yil-dq.jpg

BIG SIZE:
http://files.donquichotte.org/50yil.pdf

Hacettepe Universitesi ve toonpool.com isbirligi ile;
"50 Yil 50 Karikatur: Alman Medyasindaki Karikaturlerde Turkler" Konulu
karikatur sergisine katiliminizi bekliyoruz.

Tarih: 8 Subat 2012 Carsamba Saat: 18.30-19.30
Yer: Istanbul Genel Mudurluk Fuayesi ( Vakifbank )
Adres: Haci Adil Yolu, Cayir Cimen Sokak No:2 1.Levent – Istanbul

ey-error.jpg

EMRE YILMAZ

valentin1.jpg

VALENTIN DRUZHININ

ronaldsearle-syalaz.jpg

"RONALD SEARLE" PORTRAIT
SEVKET YALAZ

ozkanolcay.jpg

ÖZKAN OLCAY

nero.png

MARIO SUGHI

eduardo_barreto.jpg

EDUARDO BARRETO

turcio1.jpg

OMAR TURCIOS

artefacto48.jpg

http://files.donquichotte.org/Artefacto48.pdf

sturmica.jpg

willem-goal.jpg

"GOOAALLl!!"
WILLEM RASING

gulek-er.png

GÜLEK KANDIRALI

anavonrebeur-balerin.jpg

ANA VON REBEUR

3rd International Cartoon Competition Berlin 2012 BEWARE! FOODRegulations of the Competition

General
The competition takes place online and over this internet side only!
Sent originals cannot be accepted. A return isn‘t possible for organizational reasons.
Sending by e-mail can only be accepted in exceptional case.
Subject
The theme of the contest 2012 is: „BEWARE! FOOD"
Prizes and Awards
1st prize: golden He-Goat + certificate
2nd prize: silver He-Goat + certificate
3rd prize: bronze He-Goat + certificate
and the other winners: certificates
Participation conditions
Participants: all cartoonists
Organizer
Valeriu Kurtu (KURTUKUNST Gallery) in cooperation with the LIMES Image Agency
im KU-DAMM Karee, Kurfürstendamm 207-208, Eingang Lietzenburger Str 80, 10719 Berlin
E-mail: contact@limes-net.com
Jury
The prize winners are determined by an international independent jury.
Marlene Pohle, Germany
Tatyana Tsankova, Bulgaria
Zygmunt Zaradkiewicz, Poland
Rainer Ehrt, Germany
Sergey Elkin, Russia
Aurel Stefan Alexandrescu, Romania
Deadline
The deadline for receipt of cartoons: 15th March 2012.
The transmittal of the cartoons takes place in digital form via this internet page: limes-net.com/contest.
Number of cartoons
Max. number of entries per cartoonist: three.
The cartoons must be the original work of the artist.
Registration
The registration for the competition takes place via this internet page.
First you have to registry as a participants of the competition. After registration an email will be sent to you
with your password for your personal area. In this area you can upload your cartoons on our server.
3rd International
Cartoon Competition
Berlin 2012
„BEWARE! FOOD"
www.limes-net.com/contest