YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTIVALI KARIKATÜR YARISMASI SONUCLANDI…

haberler-bant2.jpg

YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI.

KARÝKATÜR SANATÇILARI CANOL KOCAGÖZ, METE GÖKTÜRK, KAMÝL YAVUZ, E. YAÞAR BABALIK, SEYÝT SAATÇÝ VE AÞKIN AYRANCIOÐLU’NDAN OLUÞAN DEÐERLENDÝRME KURULU 13 OCAK PAZAR GÜNÜ ÞÝÞLÝ’DEKÝ YÜZ ÇÝÇEK AÇSIN KÜLTÜR MERKEZÝNDE TOPLANARAK YARIÞMAYA KATILAN KARÝKATÜRLERÝ DEÐERLENDÝRDÝ.

YARIÞMAYA GÖNDERÝLEN 126 ESER ARASINDA KARÝKATÜR SANATÇILARI HÝCABÝ DEMÝRCÝ, LOIS POL (AVUSTRALYA), ÞEVKET YALAZ VE SAÝT MUNZUR’UN ESERLERÝ  “ONUR ÖDÜLLERÝ”NE DEÐER GÖRÜLÜRKEN, BAYRAM HAJÝZADEH (AZERBAYCAN) “DEÐERLENDÝRME KURULU ÖZEL ÖDÜLÜ”NE, HALEN CEZAEVÝNDE BULUNAN MAHMUT ULUSAN VE MEHMET BOÐATEKÝN’ÝN ESERLERÝ DE “YILMAZ GÜNEY ÖZGÜRLÜK ÖDÜLÜ”NE DEÐER BULUNDU.

18 YAÞ VE ALTINDAKÝ KATILIMCILAR ARASINDA YAPILAN DEÐERLENDÝRME SONUCUNDA ÝSE ÞEREF KAYA VE ESMA BALKAN “UMUT VEREN GENÇ ÇÝZER ÖDÜLLERÝ”NE DEÐER BULUNDU…

ÖDÜL ALAN VE SERGÝLENMEYE DEÐER GÖRÜLEN KARÝKATÜRLER BÝR ALBÜMDE TOPLANACAK VE ÇÝZERLERE GÖNDERÝLECEK.

FESTÝVALDE KARÝKATÜR VE DÝÐER DALLARDA YAPILAN ETKÝNLÝKLERÝN HALKLA BULUÞACAÐI FÝNAL GÜNÜ 27 OCAK’TA YENÝ MELEK GÖSTERÝ MERKEZÝNDE YAPILACAK. ETKÝNLÝKLERÝN ÖDÜL TÖRENÝ DE AYNI GÜN GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK…

FESTÝVAL PROGRAMIYLA ÝLGÝLÝ GELÝÞMELER: www.yilmazguneyksf.org  ADRESÝNDEN TAKÝP EDÝLEBÝLÝR…

GÜZEL ESERLERÝYLE FESTÝVALÝ GÜZELLEÞTÝREN TÜM KARÝKATÜR SANATÇILARINA TEÞEKKÜRLER…

yilmazguney-oduller.jpg