YENI AKREP (NO:65) YAYINDA…

haberler-bant2.jpg

yeniakrep-65.jpg

SAYFA-PAGE: 1
CARTOON BY: JAMES KEMSLEY (AUSTRALIA)
 
SAYFA-PAGE: 2
KARÝKATÜRCÜLER DERNEGÝ 34. GENEL KURULU YAPILDI
 
SAYFA-PAGE: 3-4
HASAN EFE: GENEL MÝZAH KAVRAMI VE KARÝKATÜR BÝLÝMÝ
 
SAYFA-PAGE: 4
ROGER PENWILL: JAMES KEMSLEY
 
SAYFA-PAGE: 5
HÜSEYÝN ÇAKMAK: DÜNYA KARÝKATÜR SANATINDA BENZERLÝKLER
HUSEYIN CAKMAK: SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART
 
SAYFA-PAGE: 6
JAMES KEMSLEY 1948-2007
 
SAYFA-PAGE: 7
GINGER MEGGS CARTOONIST DIES
 
SAYFA-PAGE: 8-9
CANOL KOCAGÖZ: MARKOPAÞA 61. YILINDA YAÞIYOR VE SAVAÞIYOR
 
SAYFA-PAGE: 10
DERVÝÞ KERÝMOÐLU: ÞAÝBELÝ SEÇÝMLE, TAÞIMA OYLARLA,
HUZURLARINIZDA KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI METÝN PEKER…
 

http://yeniakrep.org/