VE…

secim2007-bant.jpg

VE BEKLENEN (!) SONUC…
GORMEK ISTEMEDIÐIMIZ, GÖRMEMEK ÝÇÝN MÜCADELE ETTÝÐÝMÝZ AMA
GERCEKLEÞMESÝNE ENGEL OLAMADIÐIMIZ OY ORANLARI..

BÝR ÜLKE DÜÞÜNÜN..
YÜZDE YETMÝÞÝ YABANCI SERMAYE’YE PEÞKEÞ ÇEKÝLMÝÞ..
LÝMANLARI, BARAJLARI, BANKALARI, ÖZEL KURUMLARI, GSM ÞEBEKELERÝYLE..
BORSAMIZ ONLARA TESLÝM..
ÝSTEDÝKLERÝNDE YÜKSELTEN, ÝSTEDÝKLERÝNDE BATIRAN..
GERÝDE KALAN MUHALÝF SESLERE BÝR BAKALIM..
ÜÇ BEÞ GAZETE, DERGÝ..
DUYDUNUZ, VATAN GAZETESÝ DE SATILDI..
ARTIK MEDYA’NIN NERDEYSE TÜMÜ TEK ELDE..
YANÝ YABANCILARA TAM SATILACAK KONUMDA..
MERAK ETMEYÝN, YAKINDA O DA OLUYOR..
MUHALÝF ÜÇ, BEÞ GAZETECÝNÝN DE SESÝ KESÝLECEK
TIPKI ÇÝZERLERÝN SESÝNÝN KESÝLDÝÐÝ GÝBÝ..
ÝÞTE O ZAMAN TAM AB VE ABD’NÝN ÝSTEDÝÐÝ BÝR TÜRKÝYE OLACAÐIZ DÖRT DÖRTLÜK..
HER YÖNE ÇEKÝLEN, GÜN BE GÜN DOÐU’DA ASKERLERÝ ÖLDÜRÜLEN
AMA KUZEY IRAK’TA KÜRDÝSTAN’IN KURULMASINA GIKINI ÇIKARAMAYAN
BÝR HÜKÜMETÝN BEÞ YILLIK DAHA ÝCRAATINA HAZIRLANIYORUZ..

ELLERÝNDE BAYRAKLARIYLA YÜZBÝNLERÝ MÝTÝNGLERDE GÖRDÜÐÜMÜZDE
BÝR PARÇA UMUTLANMIÞTIK..
GÖRDÜK KÝ BU SONUÇLA, KÝTLELER DE TIPKI FUTBOL TARAFTARI GÝBÝ..
MAÇ BAÞLAMADAN NASIL KÝ YIRTARLAR AÐIZLARINI BAGIRA BAGIRA..
TÜM ENERJÝLERÝNÝ SONUNA KADAR HARCARLAR HOYRATÇA..
MAÇ BAÞLAR TIK YOK..
SESLER KISILMIÞ, ENERJÝ SIFIRLANMIÞTIR..
TAKIMINI ATEÞLEYECEK MECALÝ KALMAMIÞTIR MAÇ ÖNCESÝ O COÞKULU KÝTLENÝN..
VE TAKIMIN TAM ONA ÝHTÝYACI OLDUÐU ANLARDA YOKLARDIR TRÝBÜNDE..
KURU BÝR KALABALIKTIR GÖRÜNEN GÖZE..
VE SONUÇ: HÜSRAN!!

O MÝTÝNGLERDEN AKILDA KALAN SLOGANLARDAN BÝRÝ DE
"ÞERÝAT’A VE DARBEYE HAYIR!" ÝDÝ HATIRLARSANIZ..
DEMEK DARBE TEHLÝKESÝNE, ÞERÝAT TEHLÝKESÝNE ORANLA DAHA DUYARLIYMIÞIZ..
BEN ARTIK ELDE TÜRK BAYRAÐI TAÞIYIP MÝLLÝYETÇÝLÝK NUTUKU ATANLARA DA
GÜLÜP GEÇÝYORUM..
BENCE O BAYRAÐIN YERÝNÝ USA VE AB BAYRAKLARI ALMALI ARTIK..
ÇÜNKÜ ONLAR KARAR VERÝYOR ARTIK TÜRKÝYE’NÝN NE KADAR MÝLLÝYETÇÝ OLABÝLECEÐÝNE..
BAÐIMSIZ,ÖZGÜR (!) VE DEMOKRAT OLABÝLECEÐÝNE..

EY HALKIM..
BÝR ÇUVAL KÖMÜRE, 5 KG PÝRÝNCE, TAPUSUZ EVÝNE TAPU VAADÝNE
ÜLKE TOPRAKLARINI PEÞKEÞ ÇEKENLERE VERDÝÐÝN OYLARLA
ÜLKEYÝ NE DENLÝ KARANLIK GÜNLERE SOKTUÐUNU BÝLMEM NE ZAMAN ANLAYACAKSIN?!
AMA BU ÇOK UZUN SÜRMEYECEK BÝLESÝN..
HER ZAMANKÝ GÝBÝ ÝÞ ÝÞTEN GEÇMÝÞ OLACAK VE..
BÝZ YÝNE TARÝHTEKÝ ÖRNEKLERDE  OLDUÐU GÝBÝ BUNDAN DA DERS ALMAYACAÐIZ..
ZÝRA BÝZ KENDÝMÝZÝ HER ZAMAN "DERS VEREN" BÝR ULUS OLARAK GÖRMEYE
ALIÞMIÞIZ, ALIÞTIRILMIÞIZ ÇÜNKÜ..

SEVGÝLÝ NECO..
SENÝN ÞU ANDA BULUNDUÐUN YER BÝLE BUGÜNÜN TÜRKÝYE’SÝNDEN ÇOK DAHA AYDINLIK..
BUNA ÝNAN SEVGÝLÝ DOSTUM..

VE BÝZLER..
SANIYORUM BÝZLERE HER ZAMANKÝNDEN DAHA ÇOK ÝÞ DÜÞÜYOR..
BÝRBÝRÝMÝZLE UÐRAÞACAÐIMIZA TEK YÜREK, TEK BÝLEK OLMA DÖNEMÝDÝR..
HELE HELE AKP YANLISI BÝR MESLEKTAÞIMIZIN EÞÝNÝN DE
AYNI PARTÝDEN MÝLLETVEKÝLÝ SEÇÝLDÝÐÝNÝ DÜÞÜNÜRSEK,
BUNU YAPMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR..

E.K.

secimsonuc.jpg

"AK" PARTÝ ÝLE "KARANLIK" GÜNLERE!