VALERI KURTU’DAN ÖNEMLI BIR UYARI…

haberler-bant2.jpg

27. NASREDDÝN HOCA JURÝ’SÝNDE VE AYNI ZAMANDA 2. DON QUICHOTTE ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI JURÝSÝNDE DE YER ALAN MOLDOVALI ÇÝZER VALERÝ KURTU’DAN BÝZE BÝR MESAJ GELDÝ. KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ SÝTESÝNDE YER ALAN ÖDÜLLÜ KARÝKATÜRLERE BAKTIÐINDA MOLDOVALI VE KÜBALI KARÝKATÜRCÜLERÝN ÝSÝMLERÝNÝN KARIÞTIÐINI, BU YANLIÞIN YARIÞMA ALBÜMÜNDE DE YAPILDIÐI TAKDÝRDE BÝR SKANDALA YOL AÇMASINDAN ENDÝÞELENDÝÐÝNÝ DÝLE GETÝRÝYOR. DAHA ÖNCE DERNEKTEN BÝR YETKÝLÝYÝ ARADIÐINI ANCAK ULAÞAMAYINCA BÝZE YÖNLENDÝÐÝNÝ BELÝRTEN VALERI’YE BU DÝKKATÝNDEN DOLAYI TEÞEKKÜR EDÝYOR,DERNEK SÝTESÝNDE BU YANLIÞIN DÜZELTÝLMESÝ ÝÇÝN SÖZ KONUSU ÝKÝ KARÝKATÜRÜ DOÐRU ÝSÝMLERÝYLE YAYINLIYORUZ.. DQ

cuba-moldovia2.jpg