ÜMIT MÜFIT DINCAY’A HINDISTAN’DAN ÖDÜL..

haberler-bant2.jpg

umit-india.jpg

  Bu yýl Hindistan’da 3.cüsü düzenlenen ve konusu
Saðlýk ve Teknoloji olan Uluslararasý UMO 2007 Karikatür Yarýþmasýnda
Türk karikatürist Ümit Müfit Dinçay ” Üçüncülük ” ödülünü kazandý.