TURKEY: QUO VADIS?!?

quovadis-bant.jpg

2-seferselvi-fsay.jpg

(KARÝKATÜR: SEFER SELVÝ-EVRENSEL)

MUHALEFETÝN OLMADIÐI ÜLKEMÝZDE ÜÇ, BEÞ YAZAR-ÇÝZERÝN DIÞINDA
HÝÇBÝR SANATÇIDAN TIK ÇIKMAZKEN, DÜNYACA ÜNLÜ PÝYANÝSTÝMÝZ FAZIL SAY,
“ÝSLAMCILAR KAZANDI, BAÞKA ÜLKEYE GÝDEBÝLÝRÝM” DÝYEREK
HER KESÝMDEN TEPKÝYE YOL AÇAN BÝR TARTIÞMA BAÞLATTI..
BU KONUDA ÇÝZMEK ÝSTEYEN ARKADAÞLARDAN KARÝKATÜR BEKLÝYORUZ..
YANÝ FAZIL SAY DOÐRU MU SÖYLÜYOR,
SÖYLEDÝKLERÝ BÝR “HALÜSINASYON”DAN MI ÝBARET?!?!?
YA DA “KAÇMAK” BÝR ÇÖZÜM MÜ?
KÝÞÝSEL HAKLARA SAYGIYA ÖZEN GÖSTEREREK OLUMLU-OLUMSUZ
YAZI VE ÇÝZGÝLERÝNÝZÝ BEKLÝYORUZ.