TÜLAY ÇELLEK (TURKEY)

karikaturcukiyimi-bant


Merhaba,
 
Semih Beyin çizgilerinden karikatürlerini çok sevdiðim Emre ULAÞ Beyin Radikal'deki çizimlerine son verildiðini öðrendim… Radikal adýna ne kadar üzüldüðümü anlatamam. Emre Bey gibi bir deðeri kaybetmeleri gazetenin kaybetmesidir, diye bakýyorum çünkü…
 
Gazetede en deðer verdiðim, çok ilgilendiðim ve asla atlamadýðým karikatürlerdir. Ama tabii bazýlarý çok daha öncelikli. Radikal'deki önceliðim de Emre ULAÞ Beyin karikatürleriydi… Gazeteye çok anlam katýyordu…
 
Eðer imza toplanýyorsa, severek imzamý veriririm.
 
Ayrýca Semih Beye de bu konuda çizgileriyle bilgilendirdiði için çok teþekkür ediyorum… Dedim ya "karikatürden al haberi…"
 
Hafta sonlarý gazeteme Radikal ekliyordum, þimdi çok yavan olacak…

 
 
Sevgiler, saygýlar
Tülay ÇELLEK