TRAGEDY IN TURKEY..

immigration-bant.jpg


trajedi1.jpg
(Cartoon: Naji Benaji/Marocco/2.International DQ Cartoon Contest 2.Prize)

Ýnsan Haklarý Günü’nün kutlandýðý dün, Türkiye sahillerinde bir insanlýk trajedisi yaþandý. Yasadýþý yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 85 kaçaðýn bulunduðu bir tekne, Seferihisar açýklarýnda fýrtýnaya yakalanarak battý. Azgýn dalgalar arasýnda kalan kaçaklardan 6’sý sað olarak kurtarýldý, 43 ceset çýkarýldý. 36 kiþi ise henüz bulunamadý.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/7846309.asp?gid=180&sz=72459