TRAGEDY IN LUDWIGSHAFEN….

ludwigshafen-bant.jpg

ALMANYA’DA YAÞANAN TRAJEDÝYLE ÝLGÝLÝ GELEN KARÝKATÜRLERÝN ÇOÐU, BU ÝÞÝ IRKÇILARIN YAPTIÐINDAN YOLA ÇIKILARAK ÇÝZÝLMÝÞ. HALEN ARAÞTIRMA VE SORUÞTURMALAR SÜRDÜÐÜ ÝÇÝN, NET BÝLGÝLER GELENE KADAR BU ÇALIÞMALARI BEKLETMEYE KARAR VERDÝK.. YAYINLANAN KARÝKATÜRLERE BU YÖNDE ELEÞTÝRÝLER GELÝYOR. O NEDENLE, ÇALIÞMALARI YAYINLANMAYAN ARKADAÞLARIMIZDAN ÖZÜR DÝLÝYORUM. YETER KÝ BÝZ YANILMIÞ OLALIM. GERÇEKTEN DE BU ÝÞÝN ARKASINDA NEONAZÝ’LER VARSA, ONLARIN FAALÝYETLERÝNE GÖZ YUMAN, GEREKLÝ ÖNLEMLERÝ ALMAYAN ALMAN HÜKÜMETÝ FENA HALDE YANILMIÞ OLACAK.. BEKLEYELÝM, GÖRELÝM.. E.K.

sabotage.jpg