TODAY 1 MAI.. BUGÜN 1 MAYIS..

1mai-bant.jpg

43-1mai-kamal-syria.jpg

KAMAL-SYRIA

44-derkaoui_abdellah-syria.jpg

DERKAOUI ABDELLAH-SYRIA

45-derkaoui_abdellah-syria.jpg

DERKAOUI ABDELLAH-SYRIA

46-1mai-hasanseckin-turkey.jpg

HASAN SECKIN-TURKEY

47-1mai-yusuftemiz-turkey.jpg

YUSUF TEMIZ-TURKEY