SULHI DÖLEK’I ÖLÜMÜNÜN IKINCI YILINDA ANIYORUZ..

haberler-bant2.jpg

sulhidolek.jpg

ÝKÝ YIL ÖNCE 7 KASIM 2005 GÜNÜ, EDEBÝYAT DÜNYASI ÖNEMLÝ BÝR YAZARINI YÝTÝRDÝ. DENÝZ YARBAYLIÐINDAN EMEKLÝ, KALEMÝ SAÐLAM BÝR YAZIN ADAMINI, SULHÝ DÖLEK’Ý BÝRÇOK ÝNSAN DÝZÝ YAZARI OLARAK TANIR. “SÜPER BABA, ÝKÝNCÝ BAHAR, YABANCI DAMAT” GÝBÝ RATÝNG YAPAN TV DÝZÝLERÝNÝN YAZARI OYSA GENÝÞ BÝR KÜLTÜRE, BÝRÝKÝME SAHÝP, ARAÞTIRMACI BÝR GERÇEK YAZIN ADAMIYDI. KENDÝSÝYLE 84-85 YILLARI ARASINDA ZEKÝ ALASYA-METÝN AKPINAR’IN AJANSINDA ARTDIRECTOR OLARAK ÇALIÞIRKEN BÝRLÝKTE REKLAM KAMPANYALARINI YÜRÜTMÜÞTÜK. EN ÜRETKEN YAÞINDA (57) ARAMIZDAN AYRILAN BU MÜTEVAZÝ BÜYÜK USTAYI SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUM.
SEVGÝLÝ CÝHAN DEMÝRCÝ, SULHÝ DÖLEK’Ý YÝNE GÜZEL BÝR SUNUÞLA “MÝZAH HABER” DE ANIYOR. OKUMANIZI ÖNERÝRÝM.. E.K.