“STOP THIS CRIME” IN TÜRKISH MEDIEN…

stopthiscrime-bant2.jpg

stopthiscrime-sabah2.jpg

BIG SIZE:

https://donquichotte.org/img/stopthiscrime-sabah.jpg
 

Katliamý durdurmak için çizdiler

NESLÝHAN TUNÇ

Ýnternet mizah dergisi Don Quichotte’un yaratýcýsý Erdoðan Karayel, dünyadaki bütün çizerleri
fok katliamýný çizgilerle protesto etmeye davet ediyor..

Her yýl Kanada hükümetince yinelenen yavru fok cinayetleri bu yýl da yüzbinlerce fokun telef olmasýna yol açtý.
29 Mart-4 Nisan 2008 tarihinde, sözde ekolojik düzeni koruma adýna, ‘Av Turizmi’ adý altýnda
Kanada Hükümeti’nin izni ile baþlayan ‘Fok Avý Turizmi’nde gerçekleþen katliamýn ilk bölümünde öldürülen,
çoðu 12 günlük olan küçük foklarýn sayýsý yüzbinlere ulaþtý. 12 Nisan 2008 tarihinde baþlayan
katliamýn ikinci bölümünde ise 320 gemi ile Newfoundland bölgesine giden binlerce fok avcýsý,
Kanadalý yetkililer tarafýndan belirlenen 350 bin fok kürkü kotasýna eriþebilmek amacýyla
katliamlara devam etti.

HABERIN DEVAMI:

http://www.sabah.com.tr/ct/haber,C10564362708462EA47314A2494F72A0.html