SMILARITY OR IMITATION?

smilarity-imitation-yesno-bant.jpg

BUGÜNDEN ÝTÝBAREN “BENZER-KOPYA” TARTIÞMASI YARATABÝLECEK KARÝKATÜRLERÝ SIKLIKLA
SERGÝLEMEYE BAÞLIYORUZ, HÝÇBÝR  YORUM GETÝRMEDEN..
SADECE KOMÝSYONUMUZUN BELÝRLEDÝÐÝ TÜRK VE YABANCI ÇÝZERLERÝN KARÝKATÜRLERÝNDEN
OLUÞTURDUÐUMUZ BÝR UYGULAMAYI BAÞLATIYORUZ..
AMACIMIZ ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMALARINDA SIKÇA KARÞIMIZA ÇIKAN “BENZER” KARÝKATÜRLERÝ
SERGÝLEMEK, SEÇÝCÝ KURULLARA BU KONUDA YARDIMCI OLABÝLMEK..
BU KONUDA ÖZELLÝKLE SEVGÝLÝ HÜSEYÝN ÇAKMAK VE JULIAN PENA PAI’NÝN ARÞÝVLERÝNDEN YARARLANACAK,
DÝÐER KOMÝSYON ÜYESÝ ÇÝZERLERÝN DE KATKILARINI DEÐERLENDÝRECEÐÝZ..

smilarity-imitation1.jpg

ARCHIVE: JULIAN PENA PAI