SIVAS KATLIAMININ YILDÖNÜMÜNDE..

sivas-bant.jpg

cem-sivas1.jpg

ISMAIL CEM ÖZKAN-TURKEY

eyasar-sivas.jpg

E. YASAR BABALIK-TURKEY

asafkocakanisina.er.jpg

SIVAS KATLIAMININ 15. YILINDA
SEVGILI DOSTUM ASAF KOCAK’IN ANISI ÖNÜNDE SAYGI VE SEVGIYLE EGILIYORUM..

ERDOGAN KARAYEL-GERMANY

gulek-sivas.jpg

2 Temmuz.. Türkiye’nin gözleri önünde..

Savunmasýz, güçsüz olana el kaldýrmamakla övünen ulusun “kirli” evlatlarý
devletin ve ülkenin gözleri önünde kýrým yapýyor. Ankara’da lafazanlýk
dýsýnda yeni bir sey yok! Kusatýlmýs insanlar yazgýlarýyla basbasa
býrakýlýyor. Sonuc: Allah ve din ugruna acýmasýzca kýrýlmýs cansýz bedenler!

Yukarýdaki grafik çalýsma üç bölümden olusuyor. Birinci bölümde bir mesale
olarak egitimin bilimsellikle insanlarýn yasamýna getirdigi benzersiz
güzellikler anlatýlýyor.

Ikinci bölüm bir mesale olarak sanatýn, egitim ve bilimle gelisen insanlara
ekledigi yüksek duygu ve düsünceleri ve bu etkiler altýndaki insanlarýn
yaratýcý islevlerini vurguluyor.

Üçüncü bölüm bir mesale olarak dinin insanlarý saldýrgan, anlayýssýz, yok
edici, baska düsüncelere hosgörüsüz canavarlara dönüstürüsünün anlatýmýdýr.

egitim ve sanat ortamýndaki paklýgýn yerini din ortamýnda kara,
kirli bir barbarlýk alýyor.

Sivas’ta yasanan kýrýmý üc mesale ile kavramsallastýrmayý denedim.

GULEK KANDIRALI-USA

vahit-sivas.jpg

VAHIT AKCA-TURKEY

yasar-sivas.jpg

YASAR FIRAT-TURKEY

ismail-sivas.jpg

ISMAIL DOGAN-BELGIUM

ismailkar-sivas.jpg

ISMAIL KAR-TURKEY

bilgin-sivas.jpg

MUSTAFA BILGIN-TURKEY

hsimsek-sivas.jpg

HILMI SIMSEK-TURKEY

vahit-sivas2.jpg

VAHIT AKCA-TURKEY

ismail-sivas2.jpg

ISMAIL DOGAN-BELGIUM