SINIF KAPILARINDA KARIKATÜR SERGISI…

haberler-bant2.jpg

Ýlklerin okulu Efes Koleji bir ilki daha gerçekleþtirdi. Sýnýf kapýlarýnda çevre, deniz, hayvan ve insan iliþkilerini konu eden karikatür sergisi açtý. Ýzmirli karikatürist Mustafa Yýldýzýn açtýðý sergi öðrenci ve öðretmenler tarafýndan ilgiyle izlendi. Sergi açýlýþýnda konuþan Mustafa Yýldýz; ”Baþta Ýzmir olmak üzere Saat Kulesi karikatürcüler grubu olarak ülkemizin her yerinde sergiler açýyoruz. Burada Efes Kolejinde bir ilki gerçekleþtirmekten dolayý mutluluk duyuyorum. Öðrencilerimizde karikatür sevgisini görmekten dolayý sevinçliyim.Bize bu olayý saðlayan Efes Kolejine teþekkür ediyorum.” dedi.
Okul müdürü Meral Ergün, öðrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden geliþmesi için elimizden geleni yapýyoruz.Bundan sonra bir çok ilke ev sahipliði yapacaðýz. Ülkemiz ve dünya açýsýndan çok önemli olan çevre kirliliðini karikatürlerde öðrencilerimize sunmaktan bir eðitimci olarak mutluluk duyduðumu iletirken okulumuzu þenlendiren Saat Kulesi karikatürcüler grubu ve Mustafa Yýldýz’ý yürekten kutluyorum dedi.

Mustafa YILDIZ

mistikyildiz59@gmail.com

myildiz.jpg