“SIMILAR!” KARIKATÜRE IKI YENI ÖRNEK…

nasreddin-bant.jpg

2008 YILININ “NASREDDIN HOCA” YILI ÝLAN EDÝLMESÝNDEN DOLAYI BÝZ DE “DON QUICHOTTE” OLARAK ULUSLARARASI BÝR “NASREDDÝN HOCA SERGÝSÝ” DÜZENLEYECEÐÝZ. YÝNE DÜNYA ÇÝZERLERÝNDEN GELEN ÝÞLERÝ “SERGÝLER” BÖLÜMÜNE EKLEYECEÐÝZ. BU ORGANÝZASYONUN HEMEN BAÞINDA ÝLGÝNÇ BÝR “BENZER” KARÝKATÜR OLAYINA TANIK OLDUK. ÝSTANBUL’DA YAÞAYAN VAHÝT AKÇA ÝLE AMERÝKA’DA YAÞAYAN GÜLEK KANDIRALI ARKADAÞLARIMIZ AYNI ESPRÝYÝ BÝRBÝRLERÝNDEN HABERSÝZ ÇÝZMÝÞLER. TESADÜF O KÝ, ÝKÝSÝ DE AYNI GÜN GELDÝ.. BU TÜR BENZERLÝKLER KARÝKATÜR SANATINDA HEP OLUYOR.. BÝZÝM MÜCADELEMÝZ, ÝÞÝN KOLAYINA KAÇIP, BÝR BAÞKASININ EMEÐÝNE EL ATAN, HAKSIZ BAÞARI ELDE EDEN “SÖZÜM ONA” KARÝKATÜRCÜLERE..

nasreddin-vahit.jpg

VAHÝT AKÇA-TURKEY

nasreddin-gulek.jpg

GÜLEK KANDIRALI-USA

Kenan SINANOGLU

N a s r e d d i n . . .

Hoca Nasreddin
Yilini da ters ettin
Âlemsin valla . . .

***

 

Ayten SUVAK

 

Kuruþehir…

 

Hey Koca Nasreddin

Göle çalaman maya

Kurudu gitti Akþehir

 

-Oldu sana Kuruþehir

Bak icabýna-