SIMILAR CARTOONS…

similarcartoons-bant.jpg

FRANSIZ ÇÝZER DOSTUMUZ BERNARD BOUTON, “BENZER” KARÝKATÜRLERÝN EN ESKÝSÝNÝ BULMUÞ. 1504 YILINDA ÜNLÜ RESSAM ALBERT DÜRER’ÝN ÇÝZDÝÐÝ MEÞHUR “ADEM ÝLE HAVVA” KOMPOZÝSYONUNUN AYNISINI YAPAN CRANACH THE ELDER’ÝN 1526 YILINDA YAPTIÐI ÇALIÞMASINI BÝZE GÖNDERMÝÞ. BERNARD BOUTON SIMILAR DEDEKTIFLÝÐÝNÝ BÝRAZ ABARTMIÞ TA OLSA, BU ÇALIÞMALARI “ESPRÝ” OLSUN DÝYE KULLANMAYA KARAR VERDÝK..

similar-142.jpg

(Thanks dear Bernard Bouton..)