SEVKET YALAZ MORDOGAN’DA KAZANDIÐI BIRINCILIK ÖDÜLÜNÜ ÝADE EDÝYOR!

haberler-bant2.jpg

ÞEVKET YALAZ’DAN “FAIR-PLAY”LIK BÝR DAVRANIÞ!

Bir süre önce düzenlenen 4. Mordoðan Karikatür Yarýþmasý’nda
büyük ödülü kazanan Þevket Yalaz, çizdiði karikatürdeki temanýn Sinop’ta düzenlenen
karikatür yarýþmasýnda ikincilk ödülünü alan Kürþat Zaman’ýn çizdiði karikatürünküyle benzer olduðunu,
bu konuda internet ortamýnda þahsýna yapýlan “gönderme” ile öðrendiðini belirtiyor.
Her iki karikatürü karþýlaþtýrdýðýnda bu benzerliðin kendisi için “üzücü” olduðunu ifade eden Þevket Yalaz,
bu nedenle kazandýðý ödülü Mordoðan Karikatür Yarýþmasý organizasyonuna iade edeceðini
ve etik olarak en doðrusunu yaptýðýný dile getiriyor.
“Benzer-Taklit” tartýþmalarýnýn yoðunlukta yaþandýðý son günlerde, ayný karikatürle iki yarýþmaya
katýlýp ikisinde de ödül kazanan bir çizer arkadaþýmýzýn “ne yapmasý gerektiði” konusunda tartýþmalar sürerken, Þevket Yalaz’ýn bu kararý (üstelik Büyük Ödül olduðu halde) gerçekten takdir edilecek bir davranýþ. Bu jestin, ayný zamanda bazý arkadaþlarýmýza da örnek olmasýný diliyoruz.

sinop-mordogan.jpg

karikaturculer-yahoogroups.com-bant.jpg

SÝZLERE ZAMAN ZAMAN YAHOOGROUPS’TA KARÝKATUR ADINA TARTISILAN KONULARI DA BU BÖLÜME YANSITACAÐIMIZDAN BAHSETMÝÞTÝK. SON GÜNLERDE ÝLGÝNÇ GELÝÞMELER YAÞANIYOR.. DÜNYANIN EN ÜNLÜ ÇÝZERLERÝNÝ BULUÞTURMAYA ÇALIÞTIÐIMIZ “KARÝKATÜR KOMÝSYONU” GÝRÝÞÝMÝMÝZ, KENDÝ KURALLARINI KENDÝ KOYAN, KARÝKATÜR YARIÞMALARINDA ETÝK KURALLARI ALTÜST EDEN, “AL GÜLÜM, VER GÜLÜM”CÜLER TARAFINDAN HOÞ KARÞILANMAMIÞ, DÜNYANIN EN ÜNLÜ ÇÝZERLERNÝN BULUÞTUÐU KOMÝSYONA “ENGÝZÝSYON MAHKEMESÝ” BENZETMESÝ YAPMIÞLARDIR. SADECE “KARÝKATÜR” HÝZMETÝ VEREN SÝTEMÝZDE, KONUNUN DAHA FAZLA AYRINTISINA GÝRMEYE GEREK YOKTUR, ZATEN GEREKEN YANIT YAHOOGROUPS’TA VERÝLMÝÞTÝR. ANCAK ÞEVKET YALAZ’IN YUKARIDA OKUDUÐUNUZ VE GENÇ KUÞAKLARA ÖRNEK OLACAK DAVRANIÞI BAZI ARKADAÞLARIMIZA EN GÜZEL YANIT OLMUÞTUR.
KARÝKATÜR DÜNYASINDA PEK RASTLANMAYAN (PAVEL KUCZYNSKI VE CEMALETTIN GÜZELOÐLU’NDAN SONRA) ÖDÜLÜNÜ ÝADE EDEN  ÞEVKET YALAZ’I, KOMÝSYON GÝRÝÞÝMÝMÝZÝ VE TEPKÝLERÝ KONU ALAN “DON QUICHOTTE KARÝKATÜR KOMÝSYONU” ÜYESÝ SEVGÝLÝ ARKADAÞIMIZ OÐUZ GÜREL’ÝN KONUYLA ÝLGÝLÝ KALEME ALDIÐI YAZISINI YAYINLIYORUZ…

oguzfoto.jpg

Oncelikle sunu belirtmeliyim..

M. G., maalesef bazilarinin yaptigi gibi çok net olan bir kavrami

“kavram kargasasi” icerisinde degerlendirip “mahkeme” deyimini kullanmis…

Don Kisot’un karikatur ile ilgili kurdugu komisyona “Mahkeme” veya “Engizisyon” diyenler

hala anlamak istemiyorlarsa sozluk anlami ile aciklayabilirim..

“mahkeme” yetkisi olan bir kurumdur. ister benzetme olsun isterse lafin gelisi olsun

Dunyaca unlu cizerlerin oldugu komisyona “mahkeme” benzetmesi yapmak yanlistir.

Hala kavram kargasasi icinde belli konularda sonuc elde edilemeyecegini anlamamis olmak uzucu..

Kavramlari ister sozluk anlami ister lafin gelisi yerli yerinde kullanmak biraz da aydin sorumlulugudur.

Sadece sunu soruyorum: ulkemizde karikatur komisyonu olarak nitelendirebileceginiz

Aktif olarak calisan, icinde yerli-yabanci cizerler olan kac komisyon vardir?

Bu konuda bilgilendirme ihtiyaci hissediyorum kendimi..

Karikatur komisyonu kavramini baska baska kavramlara dogru cekmek yerine

“acaba neden bir komisyon kurulmus?” diye dusunmek daha saglikli olmaz mi?

Komisyonun icerisinde yer alan cizerlerin degerlendirmelerini begenip, begenmemek de bir tercihtir.

Ama sonuc olarak komisyon elinde onlarca yetki olan bir konumu olmadigindan

direkt yaptirim gucu de yoktur.

Durum boyleyken bu telas niye? Sordugum soruyu tekrar soruyorum..

Karikatur komisyonu olarak aktif olarak calisan, duzenli calismalar yapan,

Ýcinde yerli, yabanci cizerlerin oldugu kac komisyon vardir?

Liste olarak ogrenebilirsem sevinirim..

 

Bir  de su var..

Hic alcak gonullu olmaya gerek yok..

Don kisot’un uluslararasi yarismasinda da odul iadesi oldu.

Yani etik yonden seref kursusune Pavel Kuczynski ve Sevket Yalaz oturmali..

Ýkisini de kutluyorum..

“sanatci, sanatci” diyoruz, iste bu!

Herseye kazanma, kaybetme ekseninde bakmayan bir yapi..

“benim etik degerlerimi parayla olcemezsiniz” demektir bir anlamda..

“engizisyon mahkemesi” diye uydurduklari kavram kargasasi tartismalari arasinda

Bu tavirlar cerceveletilmeli..

Don kisot’un yarismasi disinda son yillarda odul iadesi en son Sevket Yalaz’inkine kadar

ben hatirlamiyorum..

bunu Nasreddin Hoca’aki Rus cizer de yapsa bu ornek tavir dunyaya mesaj olur..

Ama bu zor bir olasilik..

Bir de sunu ekleyeyim..

Karikatur yarismalarinin citasi hic akla gelmeyecek yollardan biriyle

Odul iadesi ile de yukari cekilebilir, bunu da ogrendik..

Tesekkurler Sevket Yalaz!

 

Oguz Gurel

Don Quichotte Karikatur Komisyonu Uyesi