SENARYO ÜZERINE…

istemeyizcom

senaryo

S e n a r y o . . .

S enaryo; görüntü ve sesin, yazı hâlidir
E mek ve yürek ister, senaryo
N alet ve lânet senaryodan iyi film olamaz
A z lâf, çok görüntüye öncelik verilirse, film iyi olur
R A da, senaryo yazarıdır ASlında
Y eşilçam'da senaryo boldur, film faslında
O y anam; dur, ben de bir senaryo yazayım buraya . . .

– Yararlanmak; ya da, zarar vermek
amacıyla kurulan tuzaklar da 'senaryo'dur –

Kenan SİNANOĞLU

 

SENARYO

SEN de
AR lanma
YO k mu?

S aflar sanır ki gerçektir
E n âlâsından kurguyu
N asıl etsek de kandırsak
A sıl nasıl para sızdırsak
R ekabet olmuş diz boyu
Y ol almak için açmalı
O kyanustakinden de derin devlet kuyusu…

Ayten Suvak