SEMÝH BALCIOÐLU USTAMIZIN ARAMIZDAN AYRILISININ BIRINCI YILDÖNÜMÜNDE…

sbalcioglu-bant.jpg

27 EKÝM, SEMÝH BALCIOÐLU’NUN ARAMIZDAN AYRILIÞININ BÝRÝNCÝ YILDÖNÜMÜ.. YERÝ ASLA DOLDURULAMAYACAK BÜYÜK ÇÝZGÝ USTASINI MUHTEÞEM ÇÝZGÝLERÝYLE ÇOK ARIYORUZ. GEÇTÝÐÝMÝZ SENE, BÜYÜK USTAYA SAYGI OLARAK ÇÝZÝLEN “ULUSLARARASI SEMÝH BALCIOÐLU PORTRELERÝ”NÝ SAÐ SÜTUNDA SERGÝLEMEYE BAÞLAYACAÐIZ.. BU PORTRELERÝN BÝR BÖLÜMÜ DE YARIN AÇILACAK OLAN ESKÝÞEHÝR KARÝKATÜR MÜZESÝ’NDEKÝ “SEMÝH BALCIOÐLU SERGÝSÝ”NDE ÝZLENEBÝLECEK. BÜYÜK USTAYI  ESKÝÞEHÝR’DE ONA YAKIÞAN BÝR SERGÝYLE ANMA DÜÞÜNCESÝNÝ GERÇEKLEÞTÝREN SEVGÝLÝ ATÝLA ÖZER’E DE BURADAN SEVGÝLERÝMÝZÝ YOLLUYORUZ..

sb-eskisehir1.jpg

(KAYNAK FOTO: AKDAÐ SAYDUT)