SEMIRAMIS AYDINLIK’I KAYBETTIK.. .TÜRKISH CARTOONIST SEMIRAMIS AYDINLIK IS DEAD…

haberler-bant2.jpg

————————————————

SEMÝRAMÝS AYDINLIK’IN CENAZESÝ
2 NÝSAN 2008 ÇARÞAMBA GÜNÜ, ÖÐLE NAMAZINDAN SONRA
ÞÝÞLÝ CAMÝÝ’NDEN KALDIRILARAK, ZÝNCÝRLÝKUYU MEZARLIGI’NA DEFNEDÝLECEK.
AYNI GÜN, AYNI SAATLERDE KARÝKATÜR MÜZESÝ’NDE
“ALTAN ERBULAK’I ANMA ETKÝNLÝÐÝNÝN OLMASI BÜYÜK ÞANSSIZLIK..
USTALARI BÝR BÝR KAYBEDÝYORUZ..
KALANLARIYSA, YERLERÝNÝ DOLDURMAK BÝR YANA,
DAHA YAÞARKEN KAYBEDÝYORUZ..
VE BÝZ BUNU HEP YAPIYORUZ!…

DON QUICHOTTE

————————————————

TÜRK KARÝKATÜRÜNÜN MÝHENK TAÞLARINDAN BÝRÝ DAHA ARAMIZDAN AYRILDI. 1963 YILINDAN BU YANA BERLIN’DE YAÞAYAN ÝLK KADIN ÇÝZERLERÝMÝZDEN SEMÝRAMÝS AYDINLIK’I 78 YAÞINDA KAYBETTÝK. AYNI ZAMANDA BÝR FUTBOL TUTKUNU OLAN SEMÝRAMÝS AYDINLIK’LA, ÝKÝ KEZ GÝTTÝÐÝM BERLÝN’DE BÝR ARAYA GELEMEDÝK NE YAZIK KÝ.. ÇÜNKÜ O, HER ÝKÝ ZÝYARETÝMDE DE, KENDÝ SAHASINDA HÝÇBÝR MAÇINI KAÇIRMADIÐI TAKIMININ MAÇININ TELAÞINDAYDI YÝNE.. ÝNTERNETLE GÖRÜÞME ÝMKANI OLMADIÐINDAN GÖRÜÞMELERÝMÝZÝ TELEFONLA YAPABÝLÝYORDUK. KONUÞMALARIMIZIN ÇOÐU GELÝR,YÝNE FUTBOLA DAYANIRDI. BÖYLESÝNE FUTBOL TUTKUNUYDU BÝR “KADIN” OLARAK..
1930 YILINDA KIRÞEHÝR’DE DOÐAN SEMÝRAMÝS AYDINLIK, 1956 YILINDA “DOLMUÞ” DERGÝSÝYLE BAÞLADIÐI ÇÝZGÝ YAÞAMINDA TEF, AKBABA, KARÝKATUR VE TAÞ DERGÝLERÝNDE ÇÝZDÝ. 1963 YILINDA GELDÝÐÝ ALMANYA’DA BAZI YAYIN ORGANLARINDA ÝNGÝLÝZCE, FRANSIZCA ÇEVÝRÝLER YAPTI. BERLÝN’DE BÝR ÇOK KÝÞÝSEL SERGÝ AÇTI. ÝSTANBUL, ALMANYA, KIBRIS, JAPONYA VE YUNANISTAN’DA KATILDIÐI YARIÞMALARDA ÖDÜLLER KAZANDI.
TÜRK KARÝKATÜRÜ ADINA BÜYÜK KAYIP.. AÞAÐIDA DQ’A FAKSLA GÖNDERDÝÐÝ VE ARÞÝVÝMÝZDE OLAN RENKLÝ KARÝKATÜRLERDEN SEÇTÝÐÝM BÝRKAÇ ÇALIÞMASINI BULACAKSINIZ.. MÝZAHSEVERLERÝN BAÞI SAGOLSUN… E.K.

semiramisaydinlik.jpg

SEMIRAMIS AYDINLIK
1930-2008