SELMA AYKAN EMIROGLU’NU ZIYARET…

haberler-bant2.jpg

SELMA AYKAN EMIROGLU, ILK KADIN KARIKATÜRCÜLERIMIZDEN.. YILLARDAN BERI SÜRDÜRDÜÐÜ MÜZÝK VE KARÝKATÜR ÝKÝLÝSÝ YAÞAMININ BÝR PARÇASI OLMUÞ ADETA.. SON YILLARDA ÖNCELIGI MÜZÝÐE, ÞAN DERSLERÝNE VERÝYOR NE YAZIK KÝ.. BUNA EN ÇOK ÜZÜLENLERDEN BÝRÝ DE BENÝM.. UZUN YILLARA DAYANAN DOSTLUÐUMUZU SIK GÖRÜÞEMESEK TE TELEFONLA SÜRDÜRÜYORUZ ÇOÐUNLUKLA. BU ZÝYARETÝMDE SEMIRAMÝS AYDINLIK’I KAYBETMENÝN ONU ÇOK ETKÝLEDÝÐÝNÝ GÖZLEMLEDÝM. O NEDENLE O KONU ÜZERÝNDE ÇOK FAZLA DURMAMAYI TERCÝH ETTÝM.
SEVGÝLÝ EÞÝ AYDIN AYKAN’LA YÝRMÝ YILA YAKIN ZAMANDIR MÜNÝH YAKINLARINDA STARNBERGERSEE ADINDA BÜYÜK BÝR GÖLÜN ÇEVRESÝNDE KOCAMAN BAHÇELÝ BÝR EVDE OTURUYORLAR. DON QUICHOTTE’UN 3. YARIÞMASINA SPONSOR ARAYIÞI ÝÇÝN GÝTTÝÐÝM MÜNÝH BELEDÝYESÝNDEN DÖNÜÞTE, ZÝYARETLERÝNE GEÇ BÝR SAATTE GÝTTÝÐÝM ÝÇÝN O GÜZEL MANZARAYI FOTOGRAFLAMAYI BAÞKA BÝR ZÝYARETE ERTELEMEK ZORUNDA KALDIM.
GÜNÜMÜZ TÜRKÝYE’SÝNE ÝLÝÞKÝN DÜÞÜNCELERÝ ÇOK YALIN VE NET SELMA A. EMÝROÐLU’NUN.. AKP HÜKÜMETÝNE ÇOK TEPKÝLÝ TABÝÝ KÝ. SÖZ SÝYASETTEN AÇILINCA, SAATLERÝN NASIL GEÇTÝÐÝNÝ ANLAMADIK. 80 YAÞINI HÝÇ GÖSTERMEYEN ZÝNDELÝÐÝ VE HAREKETLÝLÝÐÝ EÞÝMLE BANA YAPTIÐI YEMEÐE DE YANSIMIÞTI. TUZU, YAÐI, BAHARATLARI ÖYLE ÖLÇÜLÜ KULLANMIÞTI KÝ, ÝKÝ TABAK YEDÝÐÝM HALDE DOYMADIÐIMI FARKETTÝM. YEMEÐÝN ÜSTÜNE MEYVALARIN ÝÇÝNÝ OYUP KOYULAN ÝLGÝNÇ DONDURMAYI DA AFÝYETLE YEDÝK. TABÝÝ BU ARADA YEMEKTE ÝÇÝLEN NEFÝS SEKT’I DE UNUTMAMAK GEREK.
YILLAR ÖNCE SORULARINI GÖNDERDÝÐÝM VE YANITLARINI ALMANCAYA BÝZZAT KENDÝSÝNÝN TÝTÝZCE ÇEVÝRDÝÐÝ RÖPORTAJI SORDUÐUMDA HENÜZ BÝTMEDÝÐÝ YANITINI ALDIK YÝNE.. ANLAÞILAN O KÝ, BÝR SÜRE DAHA BEKLEYECEÐÝZ :))
GECENÝN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GENEL YAYIN YÖNETMENLÝÐÝNÝ VE KREATÝF DÝREKTÖRLÜÐÜNÜ YAPTIÐIM “BÝZÝM ÇOCUKLAR” DERGÝSÝNÝN ÝÇERÝÐÝNE VE SAYFA DÜZENÝNE ÝLÝÞKÝN KONUÞTUK. TÝTÝZLÝKLE ÝNCELEYÝP GETÝRDÝÐÝ YORUMLARIN HEPSÝ DÝKKATE ALINACAK SAPTAMALARDI. YILLAR ÖNCE “DOÐAN KARDEÞ” DERGÝSÝNE DE ÇÝZDÝÐÝ ÝÇÝN ÇOCUK DERGÝSÝ KONUSUNDA OLDUKÇA UZMANDI. ELEÞTÝRÝ VE GÖRÜÞLERÝNDEN OLDUKÇA YARARLANDIÐIMI SÖYLEYEBÝLÝRÝM..
GECENÝN ÝLERLEYEN SAATLERÝNDE, TEMMUZ VEYA AÐUSTOS AYINDA YAZIN VE EVÝN TADINI DOYA DOYA ÇIKARMAK ÜZERE SÖZLEÞTÝK VE GEÇ BÝR SAATTE AYRILDIK EVDEN.. GERÝDE TATLI VE HOÞ SOHBETLER VE GÜZEL EVÝNDEN BÝRKAÇ KARE ENSTANTANE KALDI FOTOÐRAF MAKÝNAMDA.. EVÝN DUVARLARINDAKÝ YAÐLI BOYA TABLOLAR VE ASIRLIK RESÝMLER, FOTOÐRAFLAR BÝR SONRAKÝ BULUÞMAMIZDA TEK TEK SORGULANACAK ÞÜPHESÝZ.. ÞÝMDÝLÝK BU KISA ZÝYARETTEN YANSITABÝLDÝKLERÝMÝZ BUNLAR.. E.K.

s.aykan.emiroglu-er.jpg