SAVAS DINCEL ARAMIZDAN AYRILDI…

savasdincel-bant1.jpg

savasdincel1.jpg

GÜNE YÝNE KÖTÜ BÝR HABERLE BAÞLADIK. YILLARIN SANATÇISI SAVAÞ DÝNÇEL, BUGÜN 65 YAÞINDA ARAMIZDAN AYRILDI. TÝYATRO SANATÇILIÐININ YANISIRA ÝYÝ BÝR KARÝKATÜRCÜ OLAN SANATÇININ YILLAR ÖNCE MÜJDAT GEZEN ÝLE BÝRLÝKTE HAZIRLADIÐI “ÇÝZGÝLERLE NAZIM HÝKMET” KÝTABI HALA KÝTAPLIÐIMIZIN KÖÞELERÝNDE DURUR. MÜJDAT GEZEN’ÝN KALEME ALDIÐI VE SAVAÞ DÝNÇEL’ÝN ÖZENLÝ ÇÝZGÝLERÝYLE RESÝMLEDÝÐÝ KÝTAP, BÝR DÖNEME IÞIK TUTAN BELGESEL BÝR YAYIN ÖZELLÝÐÝNÝ TAÞIYORDU. DEÐERLÝ BÝR SANATÇI DAHA ARAMIZDAN AYRILDI.. SANAT DÜNYASININ BAÞI SAÐOLSUN…

“ÇÝZGÝLERLE NAZIM HÝKMET” ÝÇÝN BAKIN MÜJDAT GEZEN NELER YAZMIÞ, KÝTABIN GÝRÝÞ’ÝNDE:

….Evet kararý verdim. Kitap Nazým Hikmet’i anlatacak ve de çok çok çok satýlacak, herkes de okuyacak bu kitabý… Açtým telefonu çocukluk arkadaþým, güvendiðim, hem kafasýna, hem sanatçýlýðýna, fýrçasýna güvendiðim Savaþ Dinçel’e:
-Böyle böyle, resimler misin?
-Resimlerim….
-Resimle öyleyse…

Resimdeki Savaþ… Sizin için…Bu kitabý ve bu kitapta Nazým’ý daha da çok seveceðinizi umuyorum…
Birkaç en devrimci çýkýp: ‘Nazým’ý yazýp çizmek size mi düþtü? ‘ diyebilir. Yanýtým çok kýsa: ‘Hayýr salt bize düþmedi. Ben yalnýzca okumayan kiþilere Nazým okutmanýn bir yolunu bulduðumu sanýyorum. Bilmiyorum bunu siz yýllarca hiç düþündünüz mü? ‘

Evet sevgili okurlar, baþlýyoooor… Savaþ’ýn dünya güzeli çizgileriyle kitabýmýz baþlýyor…
Savaþ ve ben mizahla uðraþýr olduðumuzdan Nazým’ýn yaþamýndaki birçok olaya da mizahçý gözüyle baktýk. Zaten de öyle o mahkemeler, tutuklamalar falan, göreceksiniz ya… Güle güle okuyun bu kitabý ve Nazým’ýn ne denli güzel bir Dünya Ýnsaný olduðunu bir kez daha görün gözlerinizle…

Müjdat Gezen
21 Haziran 1978 Ýstanbul
(Giriþ’ten)