ORMAN HAFTASI KUTLANIYOR..

haberler-bant2.jpg

“ORMAN HAFTASI” ÇEÞÝTLÝ ETKÝNLÝKLERLE KUTLANIYOR. ADANA -SEYHAN “TOROS ÝLKÖGRETÝM OKULU” DA BU ETKÝNLÝKLERE KATILAN OKULLAR ARASINDA.. 3500 ÖGRENCÝSÝ OLAN OKULDA “ORMAN HAFTASI” ÝLE ÝLGÝLÝ RESÝM VE KOMPOZÝSYONLARIN DIÞINDA BÝR DE MÝNÝ KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI. OKUL YETKÝLÝLERÝNDEN ÝLKNUR OÐULENER’ÝN DON QUICHOTTE’TAN DA BAZI KARÝKATÜRLERÝN KULLANILMASI YÖNÜNDEKÝ RÝCASINI KIRMADIK. ÇOÐUNLUÐU ERDOÐAN KARAYEL’ÝN KARÝKATÜRLERÝNDEN OLUÞAN MÝNÝ SERGÝDE SEVGÝLÝ DOSTUMUZ MUHÝTTÝN KÖROÐLU’NUN KARÝKATÜRLERÝNE DE RASTLADIK.
ÝLKNUR OGULENER’ÝN YAZDIKLARINA GÖRE, MÝNÝKLER SERGÝYÝ ÇOK SEVMÝÞ. BÝRGÜN KENDÝ KARÝKATÜRLERÝNÝN DE DON QUICHOTTE’TA SERGÝLENDÝÐÝNÝ GÖRMEK EN BÜYÜK DÝLEKLERÝ…

ormanhaftasi.jpg