OKULLAR ARASI KARIKATÜR YARISMASI SONUCLANDI…

haberler-bant2.jpg

yaraticicocuklar.jpg

ÜST YAÞ KATEGORÝSÝNDE BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ: DORUK BÝLEK

Yaratýcý Çocuklar Derneði ve Karikatürcüler Derneði’nin ortaklaþa düzenlediði
Okullararasý Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý.

Raþit Yakalý, Ýbrahim Tapa,S eda Yaman, Oðuz Gürel, Havva Tapa ve Turgay Tanýþ’tan oluþan
seçici kurulun yaptýðý deðerlendirme sonucunda;

Üst Yaþ Kategorisinde:
Birincilik – Doruk Bilek-Koç Lisesi
Ýkincilik – Ayþenur Çakýr-Bahçeþehir Fen Teknoloji Lisesi
Üçüncülük – Zeynep Aydýn-Hasköy Ý.Ö.O

Mansiyonlar:
Zeki Türker – Özel Darüþþafaka Ý.Ö.O
Esin Ekincioðlu – Koç Lisesi
Buðra Kaan – Bahçeþehir Ý.Ö.O
Mutlu Gümrah – Darüþþafaka Ý.Ö.O
Naz Koral – Bahçeþehir Fen Teknoloji Lisesi

Özel Ödüller:
Zeynep Aydýn – Hasköy Ý.Ö.O
Mustafa Yalnýzoðlu – Bahçeþehir Fen Teknoloji Lisesi

Alt Yaþ Kategorisi:
Birincilik Ödülü – Ýlayda Büke saltýk-Özel Bahçeþehir Ý.Ö.O
Ýkincilik Ödülü – Yamaç Göker-Mef Okullarý
Üçüncülük ödülü – Ýlke Ekbul-Eðitim Gönüllüleri Vakfý

Mansiyonlar:
Eyüpcan Sezgin – Özel Bahçeþehir Ý.Ö.O
Mert Günsur – Eyüboðlu Ý.Ö.O
Bilhan Karahallar – Mef Okullarý
Gamze Etyemez – Bilfen Okullarý
Hasan Ulaþ – Ýzmir Bornoca Ý.Ö.O
Ayþe Güner – Beykent Koleji
Samat Uçar – Cevced Zabure Kotan Ý.Ö.O
Yasin Uçar – Darüþþafaka Ý.Ö.O
Tayfun Tutanlýgil – Akatlar Ý.Ö.O
Emre Saðýroðlu – Doðuþ Eðitim Kurumlarý

Özel Ödüller:
Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü – Mehmet Emin-Bahçeþehir Ý.Ö.O
Yaratýcý Çocuklar Derneði Özel Ödülü – Alen Anbarcý-Özel Tarkmancas Ermeni Ý.Ö.O