OGUZ GÜREL (TURKEY)

oguzgurel-bant.jpg

TÜRK BASINININ VE HÜRRÝYET’ÝN SEMBOL ÝSMÝ EMÝN ÇÖLAÞAN’LA
HÜRRÝYET’ÝN YOLLARI AYRILDI..

OÐUZ GÜREL

oguz-colasan.jpg

AYDIN DOÐAN, UZUN ZAMANDIR ERTELEDÝÐÝ BÝR KARARI SONUNDA UYGULATARAK,
22 YILDIR HÜRRÝYET GAZETESÝ’NDE YAZAN EMÝN ÇÖLAÞAN’I ÝÞTEN ÇIKARTTI.
BU, ÝKÝNCÝ AKP DÖNEMÝNÝN MEDYA DÜNYASINDAKÝ SONUN BAÞLANGICI AYNI ZAMANDA..
MEDYANIN NEREDEYSE TÜMÜNÜ ELÝNDE TUTAN DOÐAN HOLDÝNG’ÝN ASIL BÜYÜK SÜRPRÝZÝ;
ELÝNDEKÝ BASIN-YAYIN ORGANLARININ BÝR BÖLÜMÜNÜ YABANCI SERMAYEYE
SATTIÐINDA, MEDYA ARTIK TOPLUMUN GÖZÜ, KULAÐI OLMAKTAN ÇIKACAK,
ÝKTÝDARIN VE DOLAYISIYLA ABD’NÝN GÜDÜMÜNDE “ÜÇ MAYMUN” MEDYASI OLACAK, AZ KALDI..
VE, YÝNE ÜLKEDEKÝ EN BÜYÜK MUHALEFET GÖREVÝ BÝZ ÇÝZERLERE DÜÞECEK..
SATILMAMIÞ, KÝRALANMAMIÞ, AKP ÝLE EN UFAK BÝR BAÐI BÝLE OLMAYAN,
VE ASLA OLMAYACAK BÝR AVUÇ ÇÝZERE…
ÇÝZMEYE DEVAM DOSTLAR..

ERDOÐAN KARAYEL