OBUR MIZAH 27. SAYISIYLA YAYINDA…

news-bant.jpg

obur27.jpg

OBURMÝZAH SEZONUN SON SAYISI,
OBURDERGÝ’NÝN SON SAYISI OLAN 27.SAYI ÝLE YAYINDA!!!
 
27.Sayýda
 
OburDergi Son Sayýsýnda 
Emre Yýlmaz, Numan Seven, Vahit Akça, Erhan Týðlý,
Azem Yýlmaz,Halil Ý.Yýldýrým, Mert Gürkan, Abdullah Yýlmaz, Savaþ Ünlü ve
Firuz Kutal Yazý-Çizgileriyle ve 
Ayýn Sanatçýsý Ara Gürel ile Veda Ediyor! 
 
OburGaleri

Erdem Er Heykel Sergisi Sizlerle!
 
OburMizah Yenilenmiþ Format ve Ýçeriðiyle Yeni Sezonda
Tekrar Sizlerle Olacaðý Günü Ýple Çekecek!
 
Ayrýca Yeni Tasarýmý ve Geniþletilmiþ Alanýyla
OburMizah’ýn Bütün Dergi ve Sergileri Sizlerle!
 
Ziyaretlerinizi Heyecanla Bekleriz!
www.oburmizah. com
“sanal alemde sanatsal ve mizahi bir bakýþ”
 
Emre Yýlmaz