NEWS… HABERLER.. NACHRICHTEN…

news-bant.jpg

norway.jpg

Norveç Uluslararasý Editoryal Karikatür Sergisi!


Norveç‘te düzenlenen uluslararasý editoryal karikatür sergisi
(the right of freedom of expression) albümü yayýnlandý..
Seçilen 156 çalýþmanýn Norveç karikatür galerisinde izleyicilere sunulduðu sergiye
22 ülkeden davet edilen toplam 59 karikatürist katýldý..
Türkiye den Ýzel Rozental ve Oðuz Gürel ile
Norveç ten Firuz Kutal ýn çalýþmalarý da sergide yer aldý.

 

  *** 

 

izmirkarikaturevi-tkaradag.jpg

 

Turgay Karadað Karikatür Sergisi!

 

Referans Gazetesi çizeri Turgay Karadag‘ýn karikatür sergisi,

Ýzmir‘in þirin ilçesi Karaburun‘da açýldý.

Karaburun belediyesinin “Karikatürlü Ev”indeki sergiyi

Karaburun Belediye Baþkaný Serdar Yasa açtý.

Serdar Yasa “Karikatürlü Ev“in bir sanat merkezine dönüþmesini ve gelecekte

Karaburun doðumlu sanatçýlarýn da oluþmasýný arzuladýklarýný söyledi.

Sergi açýlýþnda seramik sanatçýsý Defne Küçük gözetiminde izleyiciler ve

Karaburunlu minikler seramik çamuruyla tanýþtýlar.

Eðlenceli çalýþma sonucu birbirinden ilginç objeler üretildi..

Sergi ay sonuna kadar açýk kalacak.

Karikatürlü Ev’de ayrýca her onbeþ günde bir

„Karikatür Kurslarý“ düzenleniyor.