NEHAR TÜBLEK ÖDÜLLERI VERILDI…

haberler-bant2.jpg

nehartublekodulleri.jpg

Bu yýl 13. kez düzenlenen Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasýnýn ödülleri,
6 Mart 2008 Perþembe akþamý, Akatlar Kültür Merkezinde
düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi…
Fotoðrafta birincilik ödülünü kazanan Ahmet Öztürk Levent,
ödülünü alýrken görülüyor…
Ayrýntýlý bilgi edinmek istiyorsanýz:

http://mizahhaber.blogspot.com/