“NASREDDIN HOCA”NIN 800. DOGUM YILI ETKINLIKLERI…

haberler-bant2.jpg

naseddin800.jpg

NASRETTÝN HOCA ANADOLU’DA

Ýzmirli karikatüristler Nasrettin Hocanýn 800.doðum yýlý kutlamalarýný sürdürüyor.
‘Nasretttin Hoca 800 yaþýnda’ karma sergisini Konya ve Kýrþehir il halk kütüphanesinde açtý.
Yýl sonuna kadar Anadolunun birçok il,ilçe ve beldesinde açýlacak sergilerin bazýlarýný
Toplum Gönüllüleri Vakfý ile ortak gerçekleþtirelecek.
Saat Kulesi karikatürcüler grubu Ýzmirde bir ilki gerçekleþtirmiþ, 35 Ýzmirli çizeri bir araya getirmiþ,
Türk mizahýnýn duayeni N.Hoca sergisini
ülkemizin her yerine dolaþtýrarak yeni bir rekora imza atacak.
Ýþte Sergide yer alan çizerler:
Hande Dilek Akçam,Zeynep Gargi,Maya Bora,Hatice Çelenk,Ayten Köse,Eray Özbek,Mehmet Aslan,
Murteza Albayrak,Sadýk Pala,Ömer Çam,Zafer Güven,Mustafa Yýldýz,Birol Çün,Mete Erden,
Cemalettin Güzeloðlu,Emre Özkan,Mustafa Bora,Serkan Demir,Bülent Daðaþan,Özhan Mercan,
Cem Güzeloðlu,Lütfü Çakýn,Faruk Soyarat,Þeref Güzel,Tufan Selçuk,Fýrat Tunçkýran,Ercan Baysal,
Sabri Ergüder,Uður Deniz Kuþgöz,Sevdakar Çelik,Sadýk Öztürk,Mustafa Ak,
Rýfat Mutlu,Turan Ýyigün,Fatih Gümüþgöz.

Mustafa Yýldýz