NASREDDIN HOCA CANDARLI’DA…

haberler-bant2.jpg

nhoca-m.yildiz.jpg

     NASREDDÝN HOCA ÇANDARLI’DA

   Çandarlý belediyesi tarafýndan bu yýl 12’incisi yapýlacak olan uluslararasý Çandarlý Kale Ýçi Kültür ve Sanat festivali 25-26-27 Temmuzda düzenleniyor.Belediye Baþkaný Hasan Aksoy ‘Dolu,dolu geçecek Festivalde konserlerin yaný sýra folklor gösterileri,spor yarýþmalarý,sergi ve söyleþilerle sürecerecek kültürel etkinliklerimize herkezi bekliyorum’ dedi.

   Belediyenin kültür ve sanat sorumlusu Mustafa Aktaþ ‘Geçen yýl olduðu gibi Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu bizleri yine onurlandýrdý.Bu yýl Nasreddin Hocanýn 800.doðum yýlý sergisini festivalimizde açacak.Bizde bu konuda üzerimize düþeni yaptýk.Sergi karikatürlerinden oluþan Saat Kulesi dergisini 2000 adet bastýk.Baþta 6 Ülkeden 350 konuk olmak üzere tüm misafirlere,festival ziyaretcilerine daðýtacaðýz’ dedi.