MUSA GÜMÜS ÖDÜL MARATONUNA DEVAM EDIYOR…

haberler-bant2.jpg

Brezilya’da düzenlenen ve karikatür,tematik karikatür(enerji konulu),politik karikatür ve strip olmak üzere 4 dalda yapýlan

3.Salao de Humor de Paraguacu Paulista karikatür yarýþmasý sonuçlanmýþ ve Türkiye’den Musa GÜMÜÞ;

Politik Karikatür dalýnda BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ, Karikatür dalýnda ise ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ’nü kazanmýþtýr.

Ayrýntýlar,diðer ödüller ve karikatürler için web adresi:


http://www.salaodehumordeparaguacu.com.br/premiados.php

musagumus-prize.jpg

MUSA GÜMÜS’ÜN “POLÝTÝK” DALDA BÝRÝNCÝLÝK ALAN KARÝKATÜRÜ…