MIZAHHABER, IKI KARIKATÜRCÜYÜ ANIYOR…

mizahhaber-bant.jpg

BUGÜNE DEÐÝN TÜRK MÝZAHI NE KADAR ÇOK USTA YETÝÞTÝRMÝÞSE BÝR O KADARINI DA KAYBETMÝÞ. BÝZLER, KÝMÝNE YETÝÞEBÝLDÝK KIYISINDAN, BUCAÐINDAN.. KÝMÝSÝNÝ DE KARÝKATÜRLERÝNDEN, YAZILARINDAN, ESERLERÝNDEN TANIYABÝLDÝK. ÖNEMLÝ OLAN DA BU DEÐÝL MÝ ZATEN? “BEDENSEL GÖÇ”TEN SONRA ARDINDA ÖLÜMSÜZ ESERLER BIRAKABÝLMEK..

TÜRK MÝZAHI BU AÇIDAN OLDUKÇA ZENGÝN.. DON QUICHOTTE OLARAK ZENGÝN BÝR “TÜRK MÝZAHI ANTOLOJÝSÝ” HAZIRLIÐI YAPIYORUZ.. SAÐ SÜTUNLARIMIZDA YER VERECEÐÝMÝZ “TÜRK MÝZAHININ ÖNCÜLERÝ” KONULU ARAÞTIRMA ÝÇÝN BÝRÇOK KAYNAKTAN YARARLANIYORUZ. BUNLARDAN EN ÖNEMLÝSÝ, ÝSTANBUL’DAKÝ KÝTAPLIÐIMIN TOZLU RAFLARINDA SON ZÝYARETÝMDE ELÝME GEÇEN MÝLLÝYET GAZETESÝNÝN 25 YIL ÖNCE YAYINLADIÐI “TÜRK MÝZAHININ ÖNCÜLERÝ” FASÝKÜLLERÝ.. KÝMLER YOK KÝ ÝÇLERÝNDE: CEMAL NADÝR, CEMÝL CEM, RAMÝZ, KOZMA TOGO, ORHAN URAL, NECMÝ RIZA AYÇA, ÞEVKÝ ÇANKAYA, SALÝH ERÝMEZ, ZAHÝR GÜVEMLÝ, MÜNÝF FEHÝM ÖZARMAN, RATÝP TAHÝR BURAK, SEDAT NURÝ ÝLERÝ, MEDDAH SURURÝ, KAVUKLU HAMDÝ, ÝNCÝLÝ ÇAVUÞ, NAÞÝT, BEKRÝ MUSTAFA, KAVUKLU ABDÝ EFENDÝ, BORAZAN TEVFÝK, NASREDDÝN HOCA, NEYZEN TEVFÝK, YUSUF ZÝYA ORTAÇ, ORHAN SEYFÝ ORHON, OSMAN CEMAL KAYGILI, ERCÜMENT ERDEM TALU, FAZIL AHMET AYKAÇ, HÜSEYÝN RAHMÝ GÜRPINAR, AHMET RASÝM.. VE TÜRK MÝZAHINA ÝMZA ATAN DERGÝLER: KALEM, DÝOJEN, AYDEDE, DÝKEN, YENÝ GEVEZE, ÞAKA, KARÝKATÜR, MÝZAH, TEF, KARAGÖZ, HACÝVAT, HEMÞEHRÝ, PAPAÐAN, AKBABA…

ELÝMÝZDEKÝ BU BELGELERÝ TOZLU RAFLARDA KENDÝ KADERÝNE TERKETMEK YERÝNE SÝZLERLE PAYLAÞMAK EN GÜZELÝ..
“MÝZAHHABER” BÝRÝNÝ UZUN, BÝRÝNÝ YAKIN GEÇMÝÞTE KAYBETTÝÐÝMÝZ ÝKÝ ÇÝZGÝ USTASINI HATIRLAMIÞ.. MEHMET POLAT VE SEDAT NURÝ ÝLERÝ.. HER ÝKÝ ÇÝZERÝMÝZLE ÝLGÝLÝ GÖRSEL VE TEXT DÖKÜMANLARINI “MÝZAHHABER” Ý TIKLAYARAK ÝZLEYEBÝLÝRSÝNÝZ..  E.K.

 polat-ileri.jpg

  MÝZAH DÜNYASININ ÖZGÜR

 VE BAÐIMSIZ SESÝ: MÝZAHHABER 

  MEHMET POLAT

 VE SEDAT NURÝ ÝLERÝ’YÝ ANIYOR… 

 
 

Mizahhaber birisi 65, diðeri 26 yýl önce yitirdiðimiz iki karikatürcümüzü anýyoruz…

Mizah dünyasýndan özel haberler, ilginç yorumlar, basýndan seçme karikatürler,

özel yazýlar, her yönüyle karikatür ve mizah dünyasý…

 

Hepsi ve daha fazlasý mizah dünyasýnýn gözü-kulaðý olan,

sürekli güncellenen MÝZAHHABER‘DE…

 

 Sadece bir týk ötenizdeyiz:

 

http://mizahhaber.blogspot.com  

 

M Ý Z A H H A B E R

MÝZAH DÜNYASININ ÖZGÜR VE BAÐIMSIZ SESÝ

  

MÝZAHHABER’E

her türlü katkýlarýnýz, yazý-yorum-haber-çizgi ve görüþleriniz için:

 

mizahhaber@gmail.com