MIZAH HABER YENIDEN YAYINDA…

mizahhaber-bant.jpg

YAKLAÞIK BÝR AYDIR YAYININA ARA VERMEK ZORUNDA KALAN VE ARKADAÞIMIZ CÝHAN DEMÝRCÝ’NÝN HAZIRLADIÐI “MÝZAH HABER” SANAL MÝZAH BLOGU YENÝDEN YAYINDA.. ÖZELLÝKLE TÜRK MÝZAHININ EN YOÐUN HABERLEÞME MERKEZÝ OLAN SÝTEDEN AYRI KALDIÐIMIZDA TÜRK MÝZAHINDA NELER OLUP BÝTÝYOR, AYRINTILI OLARAK BÝLGÝ EDÝNEMEDÝK PEK.. YENÝDEN YAYINA BAÞLAYAN MÝZAH HABER’E BÝZÝM DE NAÇÝZANE ÖNERÝLERÝMÝZ OLACAK. ÖZELLÝKLE KÝÞÝYE YÖNELÝK HAKARET, SATAÞMA VE KAMUOYUNU YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRÝCÝ HABER VE YORUMLARDAN KAÇINMASI EN BAÞTA GELENÝ.. BÝZLERLE BERABER OLDUÐU ÜÇ AYLIK SÜREÇTE BAZI ARKADAÞLARA VE DOSTLARA YÖNELÝK YAYINLAR TEPKÝ TOPLADI. BASIN VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜÐÜNÜ HEP BÝRLÝKTE HARARETLE SAVUNAN “MÝZAH DOSTLARI” OLARAK BUNA BÝRAZ DAHA ÖNEM VE HASSASÝYET VERÝLMESÝNÝ BEKLEMEK EN DOÐAL HAKKIMIZ. ZATEN GELEN ÞÝKAYET VE ÝNCÝNMELERDEN DOLAYI, YAYINA ARA VERDÝÐÝNDE SEVGÝLÝ CÝHAN DEMÝRCÝ ARKADAÞIMIZ ÞÖYLE BÝR ÖZELEÞTÝRÝ DE YAPMA GEREÐÝNÝ DUYMUÞTU:
” 3 AYLIK SÜRE ÝÇÝNDE KIRDIÐIMIZ BÝRÝ OLDUYSA ÖZÜR DÝLERÝZ. AMACIMIZ KÝMSEYÝ KIRMAK DEÐÝLDÝ..”

MÝZAH ADINA BÝRÞEYLER YAPMAK ÝÇÝN ÇABALAYAN BÝRÇOK ARKADAÞIN ORTAK AMACI, MÝZAHÇILAR ARASINDAKÝ BÖLÜNMEYÝ, PARÇALANMAYI KÖRÜKLEMEK DEÐÝL, TAM TERSÝ HERKESÝ “MÝZAH”IN MERKEZÝNDE TOPLAMAK. YAZAR VE ÇÝZERLERÝ LAF ÜRETMEK YERÝNE ÇÝZMEYE, YAZMAYA YÖNELTMEK. ETÝK AMACINDAN SAPMADAN, BÝRLÝÐÝ VE PAYLAÞIMI ESAS ALAN ÝYÝ NÝYETLÝ TÜM GÝRÝÞÝMLERÝ MÝZAH ADINA SEVÝNÇLE KARÞILIYOR, MÝZAHHABER’E TEKRAR “ARAMIZA HOÞGELDÝN” DÝYORUZ.

BU ARADA, DEÐERLÝ SÝYASETÇÝ VE BÝLÝM ADAMI, AYNI ZAMANDA BÝR MÝZAH ADAMI OLAN ERDAL ÝNÖNÜ’YÜ KAYBETTÝÐÝMÝZDEN DOLAYI ÜZGÜNÜZ. SÝYASET DÜNYASINA AYRI BÝR DURUÞ VE GÖRÜÞ GETÝREN VE ALANINDA DA “TEK ÖRNEK” OLAN ERDAL ÝNÖNÜ’YÜ SAYGIYLA ANIYORUZ.. MÝZAH HABER, YAYININA BAÞLADIÐI ÝLK GÜN, YAÞANMIÞ “ERDAL ÝNÖNÜ” FIKRALARIYLA BÝZLERE “MERHABA” DÝYOR. KEYÝFLE VE BÝRAZ DA BURUKLUKLA OKUDUK. BAÞBAKAN OLDUÐU DÖNEMDE TALÝHSÝZ OLAYLARIN DA YAÞANDIÐI SÜREÇTEN “MÝZAH VE HÝCÝV” DOLU ENSTANTANELERÝ OKUMANIZI ÖNERÝYORUZ AÞAÐIDA  KISA BÝR BÖLÜM SUNDUÐUMUZ YAZININ TAMAMINI “MÝZAHHABER” SÝTESÝNDE OKUYABÝLÝRSÝNÝZ…

DQ

oguz-inonu.jpg

ERDAL ÝNÖNÜ’NÜN ANISINA.. OÐUZ GÜREL

SÝNEMA SALONLARI KARANLIK

Kendisini sinema çýkýþýnda yakalayan bir gazeteci sorar:
– Sayýn Ýnönü, sizi bu sýralar sinema salonlarýnda göremiyoruz pek?
– Tabii göremezsiniz sinema salonlarý karanlýk oluyor.

BEN KEDÝ MÝYÝM?
“Erdal yetiþ fare var” diye çýðlýðý basan karýsý Sevinç hanýma gayet sakin
“Bana ne Sevinç, ben kedi miyim?” diye yanýt vermiþtir.

KÝBARLIK EDÝYORLAR
Gazeteci sorar:
– “Sizin için Norveç’e baþbakan olur diyorlar”
Erdal Ýnönü cevap verir:
– “Çok teþekkür ederim. Bu herhalde sen bu iþleri Türkiye’de beceremiyorsunun
kibarca söylenmesi oluyor.”

ÖLÜRÜM YOLUNA
Seçmenlerden biri seçim otobüsünün önüne atýlýr ve Erdal Bey’e hitaben “Ölürüm yoluna” diye haykýrýr. Erdal Bey cevap verir: “Dur, ölme. Bir oy bir oydur.”

ÜLKEMÝ BENDEN KÖTÜLER YÖNETMESÝN DÝYE
Erdal Bey’e bir gün, hiç sýcak bakmadýðý siyasete yýllar sonra neden girdiðini sorarlar.
Yanýt müthiþtir:
– Ülkemi benden daha kötüleri yönetmesin diye!..

Yazýnýn tamamý için: