KÜRSAT COSGUN’DAN BIR SÜRPRIZ…

haberler-bant2.jpg
 

90’larýn sonlarýnda Istanbul’da bir sahaftan aldýðým Akbaba dergilerinin içinden hoþ bir sürpriz çýktý. Türk karikatürünün öncü çizerlerinden biri olan Orhan Ural, yine karikatürümüzün duayenlerinden Necmi Rýza’nýn portresini çizmiþ.

Portre, Necmi Rýza’nýn görünümünden ve elindeki papaðandan anlaþýldýðýna göre (Necmi Rýza bir dönem Papaðan adlý bir mizah dergisi çýkarýyordu) 60’lý yýllara ait. Orijinali elimde bulunan bu portreyi dostlarla paylaþýrken, bugün aramýzda olmayan her iki ustayý da sevgi ve saygýyla anmak istedim.

Kürþat Coþgun

http://kursatcosgun.blogcu.com/

 

necmirizaport.jpg