KÜRSAT COSGUN (TURKEY)

kursatcosgun-bant.jpg

kursat-ships.jpg

KÜRÞAT COÞGUN (2002)

(KÜRÞAT COÞGUN’UN BU KARÝKATÜRÜ, NASREDDIN HOCA BÝRÝNCÝSÝ IGOR NIKITIN’IN KARÝKATÜRÜYLE
TAHRAN BÝANELÝ ÜÇÜNCÜSÜ MARCO DE ANGELIS’ÝN KARÝKATÜRLERÝNÝ ANIMSATIYOR..
GÖRSEL FARKI, DÝÐERLERÝ GÝBÝ ORTAÇAÐ’I DEÐÝL, GÜNÜMÜZÜ YANSITMASI..
TEMASAL FARK ÝSE OLDUKÇA BENZER..)