KENAN SINANOGLU VE AYTEN SUVAK’TAN…

kenanayten-bant2

Ayten Suvak

 

YAÞAMAK

Y ýllarla

AÞAMA lý olarak

K emale ermektir

K ilit noktalarýnda ya da

K ör noktaya varmaktýr

K emerini sýkarak

K azý koz anlayarak giderken

K im vurduya…

 

ra

 

Kenan SÝNANOÐLU

Y a þ a m a k . . .

Y aþamak
A þarken zamaný
Þ imdiyi boþa geçirmemek
A Þk ile þevkli olmaktýr
M ýsýr'da RA hayatý yaþatýrdý
A kþam batýrýp güneþi; sabah doðururdu
K ilden de RA yapar, piþirirlerdi çocuklar . . .

– Boþ durmazlardý –

Anna Netrebko – Arya – Dvorak – Song To The Moon:
http://neolursanolyinegel.blogspot.com/2007/06/kenana-hediye.html