“KARIKATÜR MÜZESI”NDE YARATICI ÇALISMALAR…

haberler-bant2.jpg

KARÝKATÜR MÜZESÝ’NDE HAVVA-ÝBRAHÝM TAPA ÇÝFTÝ KARÝKATÜR ADINA GÜZEL ÞEYLER YAPIYORLAR..KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ ÝLE ORTAKLAÞA BÝR PROJE GERÇEKLEÞTÝREN “YARATICI ÇOCUKLAR DERNEÐÝ” ORTA ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE “KARÝKATÜR”Ü ÖÐRETMEK VE YAYGINLAÞTIRMA AMAÇLI KURSLARINA 6 ARALIK CUMARTESÝ GÜNÜ BAÞLAMIÞ BULUNUYOR.
ORTA VE LÝSE DENGI ÖZEL OKULLARDAN GELEN ONLARCA ÖÐRENCÝ, KARÝKATÜRCÜLER TARAFINDAN DEÐÝÞÝK SAATLERDE VE GÜNLERDE “KARÝKATÜR” DERSÝ ALDILAR.
CUMARTESÝ GÜNÜ KAMÝL YAVUZ, CÝHAN DEMÝRCÝ, ERDOÐAN KARAYEL VE REFÝK TÝNÝÞ, ÖÐRENCÝLERÝ KARÝKATÜR HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRDÝLER. OLDUKÇA SICAK BÝR ORTAMDA GEÇEN DERSLERE ÝLGÝ BÜYÜKTÜ. ORGANÝZASYON HAVVA TAPA’NIN ÖNCÜLÜÐÜNDE SANÝYESÝ SANÝYESÝNE UYGULANDI. BU DERSLERÝN DEÐÝÞÝK GÜNLERDE DEÐÝÞÝK OKUL ÖÐRENCÝLERÝYLE SÜRDÜRÜLMESÝNE DEVAM EDÝLECEK..

muze-okul.jpg