“JYLLANDS POSTEN” GAZETESI EDITÖRÜYLE YAPILAN SÖYLESI..

haberler-bant2.jpg

remming_rose.jpg

Remming Rose (Jyllands Posten Kültür Editörü)

Benim de kurucu üyesi olduðum Avrupa Türk Gazeteciler Birliði (ATGB)’nin Kopenhag Temsilcisi Sadi Tekelioðlu, karikatür krizinin odaðýnda yer alan Jyllands Posten gazetesinin Kültür Editörü Flemming Rose’yle Danimarka Temsilcisi olduðu Sabah gazetesi adýna görüþtü. Söyleþi 28 Mart tarihinde Sabah gazetesinde yayýnlandý. ATGB baþkaný Gürsel Köksal tarafýndan bize pdf dosya olarak gönderilen söyleþiyi sizlerle de paylaþmak istedim.  Hatýrlarsanýz,  karikatürlerin yayýnlanmasý sonrasý bazý islam ülkelerinde çýkan olaylarda  can ve mal  kaybý  yaþanmýþ,  kültür editörü  gazete yönetimi tarafýndan geçici bir süre Amerika’ya yollanmýþtý. 
”Karikatürler hakaret olsun diye çizilmedi. Ben de hakaret olsun diye yayýnlamadým” diyen Remming Rose’yle gerceklestirilen ve onemli ayrintilar iceren bu soylesinin tamamini okumak için aþaðýdaki linke týklayabilirsiniz.

Erdoðan Karayel

https://donquichotte.org/img/karikaturkrizi.pdf