ISMAIL GÜLGEC YOGUN BAKIMA ALINDI…

haberler-bant2.jpg

gulgec.jpg

Türk karikatürünün ve çizgi romancýlýðýnýn büyük ustalarýndan Ýsmail Gülgeç,
20 Mayýs’ta Bakýrköy Ýncirli Hastanesi’nde geçirdiði beyin ameliyatýnýn ardýndan döndügü evinde
yeniden rahatsýzlanarak dün yoðun bakýma alýndý…
29 Mayýs Perþembe günü Çapa Týp Fakültesi reanimasyon merkezinde tedavisi sürmekte olan


Sevgili Gülgeç’in bir an önce saðlýðýna kavuþmasýný diliyoruz…


DQ