ISMAIL GÜLGEC BEYIN AMELIYATI GECIRDI…

haberler-bant2.jpg

gulgec.jpg

Türk karikatürünün ve çizgi romanýnýn

büyük ustalarýndan Ýsmail Gülgeç,

20 Mayýs’ta Ýstanbul’da bir beyin tümörü ameliyatý geçirdi.

Bir süredir Çanakkale’de yaþayan Ýsmail Gülgeç

çeþitli saðlýk sorunlarýyla epeyce bir zamandýr boðuþuyor.

61 yaþýndaki Ýsmail Gülgeç yakýn bir zaman önce de

göz ameliyatý geçirmiþti.

 

Don Quichotte,

sevgili dostumuz Ismail Gülgeç’e geçmiþ olsun dileklerini iletiyor,

Bir an once saðlýðýna ve beyaz kaðýdýna kavuþmasýný diliyor.

HABER KAYNAGI:

http://mizahhaber.blogspot.com