ISMAIL DOGAN (BELGIUM)

ismaildogan-bant.jpg

annelergunu-ismail2.jpg

anne-ismail.jpg

kenanayten-bant2.jpg

Annelerimize Sevgiyle…

 

A yýn çeþnisi

N e çiçektir bilineni

N oktasýz virgülsüz sevileni

E ksi puaný sileni

L eblebi çekirdek hediyeli

E vlât muhabbeti indirimli

R enkli kaðýdý yürekli

G üzelliðin yüzde yüzbiri

Ü züm yedirip pekmez üreteni

N azik hanýmlarýn gözbebeði

Ü tülenip ütülenip piyasaya sürüleni…

 

Ayten Suvak

 

ASlolan ASktýr

 

* * *

 

Kenan Sinanoðlu

 

A n n e y e – A y n e n . . .

 

A yten’in annesi

N e de güzel bir anneydi

N e de çok annem gibiydi

E serdi(r) bize onlarýn gözleri . . .

 

– Tüm zamanlarda –

***

 

ANNELERE
Sen üþüme anneciðim
Sana güneþ resmi çizeceðim…
********************************
Tüm annelerin ellerinden öperim.
Saygýlarýmla,
O.Yavuz ÝNAL