“IMMIGRATION” EXHIBITION IN LEONBERG..

immigration-bant.jpg

“GÖÇ” YARIÞMAMIZIN YEDÝNCÝ SERGÝSÝ DÜN AKSAM LEONBERG NEUES RATHAUS’DA AÇILDI. YÜZELLÝ KÝÞÝLÝK DAVETLÝ GRUBUNUN HAZIR BULUNDUÐU SERGÝ, SAAT 19.30’DA LEONBERG BELEDÝYE BAÞKANI BERNARD SCHÜLER’ÝN KONUÞMASIYLA AÇILDI. AÇILIÞTA, LIA DIMA SAKSAFON, MARTIN MOFFER ISE VURMALI ÇALGILARDA KONUKLARA MÜZÝK ADINA ZEVKLÝ DAKÝKALAR YAÞATTILAR. ALMAN VE TÜRK KONUKLARIN YANISIRA, STUTTGART FRANSA BAÞKONSOLOSU HENRY REYNAUD VE TC STUTTGART KONSOLOSU ERKAN ÖNER DE SERGÝDE BULUNAN ÜST DÜZEY BÜROKRATLARDI.
AÇILIÞ KONUÞMASINDA BELEDÝYE BAÞKANININ ARDINDA SÖZ ALAN ERDOÐAN KARAYEL, YARIÞMANIN AMACINA ULAÞTIÐINI, ÖDÜL ALAN VE SERGÝLENEN KARÝKATÜRLERÝN GÖÇMENLERÝN SORUNLARINA KARÝKATÜR SANATI ARACILIÐIYLA BÝR ANLAMDA AYNA TUTTUKLARINI BELÝRTTÝ. KISITLI OLANAKLARLA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN BU BAÞARILI ORGANÝZASYONLA DÜNYA ÇÝZERLERÝ OLARAK, SANATÇI SORUMLULUKLARINI YERÝNE GETÝRDÝKLERÝNÝ SÖYLEYEN KARAYEL, POLÝTÝKACILARA SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE SAMÝMÝ, DÜRÜST VE ÇÖZÜMCÜ OLMALARI ÇAÐRISINDA BULUNDU. SERGÝ AÇILIÞINA ÇOK SAYIDA BASIN MENSUBU VE TV MUHABÝRÝ DE GELDÝ. (RTV, STUTTGARTER NACHRICHTEN, LEONBERGER ZEITUNG..) HEPSÝNÝN ALMAN OLMASI VE HÝÇBÝR TÜRK BASIN-YAYIN MENSUBUNUN BULUNMAMASI GÖÇMENLERÝN KENDÝ SORUNLARINA BÝLE SAHÝP ÇIKMAMALARININ EN SON ÖRNEÐÝYDÝ. “GÖÇ” SERGÝSÝ 18 MART’A KADAR AÇIK KALACAK..

leonberg2.jpg