IMMIGRATION EXHIBITION IN ISTANBUL AND ANKARA…

immigration-bant.jpg

goc-cevahir.jpg

“GÖÇ” SERGÝLERÝ DEVAM EDÝYOR..
ALMANYA’DA ESSLINGEN, REUTLINGEN, BERLÝN’DEN SONRA
ÞUBAT AYINDA LEONBERG’DE AÇILIYOR..
“GÖÇ” SERGÝLERÝNÝN TÜRKÝYE AYAÐI ÝSE
25 OCAK’TA ÝSTANBUL CEVAHÝR ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ’NDE
SAAT 16.00’DA DÜZENLENECEK KOKTEYLDE
ÞÝÞLÝ BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA SARIGÜL’ÜN KONUÞMASIYLA AÇILACAK.
ÝSTANBUL’DAKÝ SERGÝNÝN BÝR ÖZELLÝÐÝ VAR.
AYNI ZAMANDA ÝLK YARIÞMAMIZ OLAN “AB YOLUNDA TÜRKÝYE” KONULU YARIÞMADA
ÖDÜL ALAN KARÝKATÜRLER DE YER ALACAK.
YANÝ HER ÝKÝ YARIÞMA KARÝKATÜRLERÝNDEN OUÞAN KARMA BÝR SERGÝ…
BÝR GÜN SONRA DA 26 OCAK’TA ANKARA’DA
YÝNE “GÖÇ” KONULU YARIÞMAMIZIN SERGÝSÝ
NEZÝH DANYAL BAÞKANLIÐINDAKI KARÝKATÜR VAKFI’NIN DESTEÐÝYLE AÇILACAK.
(KUMRULAR CAD.26 KIZILAY)

HER ÝKÝ ÞEHÝRDE YAÞAYAN, KARÝKATÜR VE MÝZAHLA ÝLGÝLENEN
HERKESÝ SERGÝLERÝMÝZE BEKLÝYORUZ.
SÝZLERLE TANIÞMAK, GÖRÜÞ ALIÞVERÝÞÝNDE BULUNMAK,
KARÝKATÜRÜ BÝRLÝKTE DAHA DA ÝLERÝYE GÖTÜREBÝLMEK ÝÇÝN…
“MÝZAH, YAÞAMIMIZDAN HÝÇ EKSÝLMESÝN!”

ERDOÐAN KARAYEL