GÜRBÜZ DOGAN EKSIOGLU TRABZON SERGISI

haberler-bant2.jpg

gurbuz-trabzon.jpg

Trabzon’da doðan Osmanlý padiþahlarýndan
Kanuni Sultan Süleyman adýna kurulan Kanuni Vakfýnýn
her yýl geleneksel olarak Trabzon’da düzenlediði etkinlikler kapsamýnda
bu yýl bir de karikatür sergisi açýldý.

Ayrýntýlý bilgi için:

http://mizahhaber.blogspot.com