GÜRBÜZ DOGAN EKSIOGLU EXHIBITION-MILLI REASÜRANS/ISTANBUL…

haberler-bant2.jpg

gurbuz-millireasurans.jpg

Gürbüz Doðan Ekþioðlu’nun  Milli Reasürans Sanat Galerisi’ndeki sergisi 7 Þubat’ta açýldý. Sanatçýlarýn ve akademik çevrelerin seriye ilgisi yoðundu. Herbiri birer baþyapýt olan, son derece özenle hazýrlanmýþ özgün çalýþmalar mutlaka görülmeli. Sergideki çalýþmalar bizde özgürlük, yalnýzlýk, birliktelik, sevgi,barýþ, dostluk çaðrýþýmlarý uyandýrdý. Gürbüz Doðan Ekþioðlu’nu bizlere sunduðu bu denli kapsamlý, insani görsel þölen için kutluyoruz.