FOR PIPPA BACCA…

erdogankarayel.bant.jpg

pippaer.jpg

Kenan SÝNANOÐLU

P i p p a – B a c c a . . .

Ah Pippa Bacca
Barýþýn gül gelini
Tütsün güldendir . . .

 

***

 

CEZVE

C azibesi bembeyaz barýþtý
E celsiz kara topraða karýþtý
Z ehir oldu gelin Bacca yolculuk
V eni Vidi Vici diyemedi Pippacýk
E zdi kahveyi kana kattý fincancýk

CEZVE kaynatamadý dostluk bir taþýmlýk…

Ayten Suvak

ASlolan ASktýr