FACEBOOK DON QUICHOTTE

facebookdq.bant.jpg

“DON QUICHOTTE”UN ARTIK FACEBOOK’TA DA BÝR GRUBU VAR.. DEGERLÝ ARKADAÞIMIZ D. NEÞE BÝNARK, BU GÖREVÝ ÜSTLENDÝ. “DQ-FACEBOOK” AÇILIR AÇILMAZ ÜYE SAYIMIZ 85 OLDU. DON QUICHOTTESEVERLER BU GRUPTA ÝLETÝÞÝM KURABÝLÝR, BÝRBÝRLERÝNÝ DAHA YAKINDAN TANIYABÝLÝR. BÝZLERE BU OLANAÐI GÖNÜLLÜ HAZIRLAYAN D. NEÞE BÝNARK’A ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUZ.

dq1.jpg

(ÝLK DON QUICHOTTE SAYISININ KAPAÐI)

GRUBA ÜYE OLMAK ÝSTEYENLER ÝÇÝN “DQ-FACEBOOK” ADRESÝMÝZ:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1038496213&highlight