ESKISEHIR’DE ALI ULVI’YI ANMA SERGISI…

haberler-bant2.jpg

Ali Ulvi ERSOY’u ANMA SERGÝSÝ AÇILDI

 

Türk karikatür tarihinde önemli bir yere sahip olan Ali Ulvi ERSOY ölümünün onuncu yýldönümünde Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi’nde anýldý. Anma toplantýsýnda ustanýn orijinal karikatürleri ve deðiþik zamanlarda çekilmiþ fotoðraflarý da sergilendi.

 30 Ocak  Çarþamba günü Saat: 17.30da gerçekleþtirilen anma ve sergi açýlýþýna Anadolu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN  ve çok sayýda ziyaretçi katýldý. Bir açýlýþ konuþmasý yapan Prof. Dr. Altan:” Ali Ulvi 10 yýl önce bugün aramýzdan ayrýlmýþtý. O, 1950 Kuþaðý karikatürcüleri’nden biri idi. Ali Ulvi’nin eþi Alev Haným burada sergilenen ve arþivde bulunan 100’den fazla orijinal karikatürü müzemize baðýþladý. Sizin huzurunuzda Alev Ersoy hanýma teþekkür ediyorum. Ali Ulvi, bu müzeyi göremedi, görseydi çok mutlu olurdu kuþkusuz.Biz onu eserleriyle müzemizde sonsuza kadar yaþatacaðýz” dedi.

Anma günü açýlýþýnda Karikatür Müzesi yetkilisi Prof. Atila Özer de “Ali Ulvi 1985 yýlýnda üniversitemizi ziyaret etmiþ ve bir konferans vermiþti” dedikten sonra usta karikatürcünün eþinden gelen mektubu okudu. Alev Ersoy mektubunda “bu anlamlý günde doktorum izin vermediði için aranýzda olamadýðýma üzülüyorum, ama eþimi anmanýz beni çok mutlu etti, teþekkür ederim” diyordu.

Ali Ulvi Ersoy’un bugün hala güncelliðini yitirmemiþ orijinal karikatürlerini ve fotoðraflarýndan oluþan sergiyi 29 Þubat’a kadar izleyebilirsiniz.

 

aliulvi-anma.jpg